« 4Moj 18:22 4 Księga Mojżeszowa 18:23 4Moj 18:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPsami synowie Lewi w stanu mnie będą służyć i poniosą grzechy ludzskie a włosność wieczna będzie w pokoleniu waszem. Nic jinego ❬...❭
2.WUJEK.1923Gdyż sami synowie Lewi mnie w przybytku służą, i grzechy ludu noszą. Ustawa wieczna będzie w rodzajach waszych: nic inszego dzierżeć nie będą,
3.GDAŃSKA.1881Ale sami Lewitowie odprawować będą usługę około namiotu zgromadzenia, i sami poniosą nieprawość swoję. Ustawa to wieczna będzie w narodziech waszych, aby w pośród synów Izraelskich dziedzictwa nie mieli.
4.GDAŃSKA.2017Ale sami Lewici będą pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia i sami poniosą karę za swoją nieprawość. Będzie to ustawa wieczysta przez wszystkie wasze pokolenia, że Lewici nie będą mieli dziedzictwa pośród synów Izraela.
5.CYLKOWI tak niechaj sprawują Lewici sami służbę przy przybytku zboru, a oni niech ponoszą winę swą - ustawą wieczną w pokoleniach waszych; a w pośród synów Israela nie posiadać im dziedzictwa.
6.KRUSZYŃSKILewici będą spełniali pracę przy namiocie zgromadzenia i oni poniosą swoją nieprawość. Na mocy prawa wiecznego pomiędzy waszymi potomkami i wśród synów Izraela nie będą posiadali dziedzictwa.
7.MIESESAtoli Lewita będzie wykonywał pracę przy Namiocie Obecności i oni będą ponosili [sami kary za] przewinienia swoje, – przepis to wieczysty w pokoleniach waszych. Wszakże wśród Synów Izraela nie będą oni dziedzictwa posiadali,
8.TYSIĄCL.WYD5Sami tylko lewici mogą pełnić służbę w Namiocie Spotkania i poniosą ciężar odpowiedzialności. To jest prawo wieczyste dla waszych potomków: lewici nie będą posiadali żadnego dziedzictwa pośród Izraelitów,
9.BRYTYJKALewici sami będą spełniać służbę w Namiocie Zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich.
10.POZNAŃSKASami synowie Lewiego niech więc wypełniają służbę przy Namiocie Zjednoczenia i niech ponoszą odpowiedzialność: oto wieczyste prawo dla waszych pokoleń. A wśród Izraela nie będą oni posiadali dziedzictwa.
11.WARSZ.PRASKAWszelkie posługi w Namiocie Spotkania będą pełnić lewici, biorąc na siebie odpowiedzialność za własne przewinienia. Na mocy prawa, ustanowionego na zawsze dla wszystkich waszych potomków, nie będą oni mieli żadnego dziedzictwa pośród synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech sami Lewici sprawują służbę przy Przybytku Zboru, i niech oni ponoszą swoją winę długotrwałą ustawą w waszych pokoleniach. Oni nie będą posiadać dziedzictwa wśród synów Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko Lewici będą służyć w namiocie spotkania i oni będą ponosić odpowiedzialność za swoje uchybienia. Jest to wieczysta ustawa dla waszych przyszłych pokoleń. Wśród synów Izraela nie będą posiadać dziedzictwa,