« DzA 20:27 Dzieje Apostolskie 20:28 DzA 20:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ostrzegajcie przeto siebie i wszytkiego stada, wktórem was duch święty położył dozorcami paść zbór Boży, którego nabył własną krwią.
2.WUJEK.1923Pilnujcie sami siebie i wszystkiéj trzody, nad którą was Duch Ś. postanowił biskupami, abyście rządzili kościół Boży, którego nabył krwią swoją.
3.RAKOW.NTPilnujcie tedy samych siebie i wszytkiej trzody, nad którą was on duch święty przełożył dozorcami, abyście paśli Zbór Boży, którego nabył przez własną krew.
4.GDAŃSKA.1881Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.
6.JACZEWSKIPrzeto i wy czuwajcie nad sobą i nad całą trzodą, nad którą was Duch święty postanowił, abyście jako pasterze zarządzali tym kościołem Bożym, który On krwią swoją odkupił.
7.SZCZEPAŃSKIPilnujcie siebie i całej trzody, nad którą Duch Święty postanowił was biskupami, byście kierowali Kościołem Bożym, który On nabył ceną Krwi swojej.
8.DĄBR.WUL.1973Miejcie tedy pieczę o siebie samych i o całą owczarnię, nad którą was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście kierowali Kościołem Bożym, własną jego krwią nabytym.
9.DĄBR.GR.1961Miejcie więc pieczę o siebie samych i o całą owczarnię, nad którą was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście kierowali Kościołem Bożym, własną jego krwią nabytym.
10.TYSIĄCL.WYD5Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
11.BRYTYJKAMiejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.
12.POZNAŃSKATroszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali i dostarczali pokarmu wspólnocie Boga, który ją nabył na własność przez swoją śmierć.
13.WARSZ.PRASKAPamiętajcie o sobie i o całej trzodzie, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, odkupionym krwią [Jego] własnego [Syna].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zajmijcie się sami sobą i całą trzodą, w której Duch Święty ustanowił was doglądającymi, aby paść zgromadzenie wybranych Boga, które nabył dla siebie poprzez szczególną krew.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść kościół Boga, który sobie nabył własną krwią.
16.TOR.NOWE.PRZ.Uważajcie więc na siebie samych i na całe stadko, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga, nabyty własną Jego krwią.