« 1Moj 17:9 1 Księga Mojżeszowa 17:10 1Moj 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć jest ślub moj, jenże macie chować, miedzy mną a miedzy wami a siemieniem twym po tobie, a obrzazan będzie miedzy wami każdy pacholik,
2.WUJEK.1923To jest przymierze moje, które zachowacie między mną a wami, i nasieniem twem po tobie: Obrzezany będzie z was każdy mężczyzna:
3.GDAŃSKA.1881A toć jest przymierze moje, które zachowywać będziecie, między mną, i między wami, i między nasieniem twojem po tobie, aby był obrzezany między wami każdy mężczyzna.
4.GDAŃSKA.2017A takie jest moje przymierze, które będziecie zachowywać, między mną a wami i między twoim potomstwem po tobie: Każdy mężczyzna wśród was ma być obrzezany.
5.NEUFELD.1863Oto jest przymierze moje, które strzedz będziecie między mną a między wami i między nasieniem twojém po tobie: obrzezaném ma być u was wszystko męzkie.
6.CYLKOWOto przymierze Moje, którego przestrzegać będziecie między Mną a wami, i potomstwem twojém po tobie: obrzezaną ma być u was wszelka płeć męzka.
7.KRUSZYŃSKITo przymierze, które strzedz będziecie pomiędzy mną i pomiędzy wami i pomiędzy potomkami twymi po tobie: każdy mężczyzna między wami będzie obrzezany.
8.MIESESTo jest przymierze Moje, którego przestrzegać powinniście pomiędzy mną, a wami i potomstwem twem po tobie: obrzezanym ma być u was każdy mężczyzna.
9.SPITZER.1937To jest przymierze moje, którego przestrzegać będziecie między mną a wami i między potomstwem twym po tobie: obrzezany niech będzie u was każdy mężczyzna.
10.TYSIĄCL.WYD5Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani;
11.BRYTYJKAA to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna.
12.POZNAŃSKAOto przymierze moje, które macie zachowywać między mną a wami, czyli między twoim potomstwem: każdy wasz mężczyzna ma być obrzezany.
13.WARSZ.PRASKAPrzymierze zawarte między Mną i tobą oraz wszystkimi twoimi potomkami polega także na tym, że każda istota ludzka płci męskiej ma być obrzezana.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto Moje Przymierze, którego będziecie przestrzegać, pomiędzy Mną a wami oraz twoim potomstwem po tobie: Cała płeć męska ma być u was obrzezaną.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA to jest moje przymierze, którego macie przestrzegać, zawarte między Mną a wami oraz waszym potomstwem po was: Będzie u was obrzezany każdy mężczyzna.