« Rzym 10:9 List do Rzymian 10:10 Rzym 10:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, a usty bywa wyznano ku zbawieniu.
2.WUJEK.1923Albowiem sercem bywa wierzono ku sprawiedliwości, a usty się wyznanie dzieje ku zbawieniu.
3.RAKOW.NTSercem bowiem wierzono bywa ku sprawiedliwości, a usty wyznawano bywa ku zbawieniu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu.
5.GDAŃSKA.2017Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
6.JACZEWSKIWiarą wewnętrzną nabywamy usprawiedliwienia, a przez wyznanie tej wiary zbawienie otrzymujemy,
7.SYMONBo sercem się wierzy ku sprawiedliwości, a ustami czyni się wyznanie ku zbawieniu.
8.DĄBR.WUL.1973Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
9.DĄBR.GR.1961Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
10.TYSIĄCL.WYD5Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
11.BRYTYJKAAlbowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
12.POZNAŃSKAWiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, uroczyste zaś wyznanie jej ustami prowadzi ku zbawieniu.
13.WARSZ.PRASKAW sercu bowiem wyznaje się wiarę, która wiedzie do usprawiedliwienia, ustami zaś głosząc ją osiąga się zbawienie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo sercem zostaje się przekonywanym o sprawiedliwości, zaś ustami jest wyznawane o zbawieniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.