« Mal 4:1 Księga Malachiasza 4:2 Mal 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wznidzie wam bojącym się imienia mego słońce sprawiedliwości, i zdrowie na skrzydłach jego, i wynidziecie, i skakać będziecie jako cielcy ze stada.
2.GDAŃSKA.1881Ale wam, którzy się boicie imienia mego, wznijdzie słońce sprawiedliwości, a zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy wychodzić będziecie, i porościecie jako cielęta karmne.
3.GDAŃSKA.2017Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie Słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach; wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody.
4.CYLKOW(3:20) Ale dla was, którzy obawiacie się imienia Mojego wzejdzie słońce zbawienia, a uzdrowienie będzie pod skrzydłami jego, i rozrośniecie się i będziecie tyli niby cielce tuczne.
5.TYSIĄCL.WYD5A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta.
6.BRYTYJKA(3:20) Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.
7.POZNAŃSKA(3:20) Dla was zaś, którzy żyjecie w bojaźni mego Imienia, zajaśnieje słońce sprawiedliwości, co na swych skrzydłach niesie ocalenie. Wystąpicie wtedy, podskakując jak cielęta [wypuszczone] z obory,
8.WARSZ.PRASKADla was zaś, co się mojego Imienia boicie, wzejdzie niebawem sprawiedliwości słońce, a jego skrzydła przyniosą wam wybawienie. Wychodzić będziecie na zewnątrz i skakać z radości jak cielęta, które wybiegły z zagrody.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:20) Ale dla was, którzy się obawiacie Mojego Imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Uzdrowienie będzie pod Jego skrzydłami; rozrośniecie się i będziecie brykali jak tuczne cielce.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:20) Lecz dla was, bojących się mego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach! Będziecie wychodzić w podskokach, jak cielęta z obory.