« Ezdr 8:10 Księga Ezdrasza 8:11 Ezdr 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPz synow Belbaj Zacharz, syn Belbajow, a s nim XXVIII mężow,
2.WUJEK.1923Z synów Bebaj Zacharyasz, syn Bebaj, a z nim dwadzieścia ośm mężów.
3.GDAŃSKA.1881A z synów Bebajowych Zacharyjasz, syn Bebajowy, a z nim dwadzieścia i ośm mężów;
4.GDAŃSKA.2017Z synów Bebaja – Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn;
5.KRUSZYŃSKIze synów Bebaja, Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn;
6.TYSIĄCL.WYD5z synów Bebaja: Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn;
7.BRYTYJKAA z synów Bebaja Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn.
8.POZNAŃSKAspośród synów Bebaja - Zekarja, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn;
9.WARSZ.PRASKAz synów Bebaja – Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.z synów Bebaja – Zacharjasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężów;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA z synów Bebaja Zachariasz, syn Bebaja, a z nim dwudziestu ośmiu mężczyzn.