« Joz 11:3 Księga Jozuego 11:4 Joz 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyciągnęli wszyscy z wojski swemi, lud bardzo wielki, jako piasek, ttóry jest na brzegu morskim, konie téż i wozy niezmiernéj liczby.
2.GDAŃSKA.1881I wyciągnęli sami, i wszystkie wojska ich z nimi, lud wielki, jako piasek, który jest na brzegu morskim, i koni i wozów bardzo wiele.
3.GDAŃSKA.2017I wyruszyli oni wraz z całym swym wojskiem, lud liczny jak piasek na brzegu morskim, mający bardzo wiele koni i rydwanów.
4.CYLKOWWyruszyli oni wraz z całem wojskiem swojem, tłumem wielkim jako piasek nad brzegiem morza niezliczonym, rumaków też i wozów była moc wielka.
5.KRUSZYŃSKIWyruszyli oni i wszystko ich wojsko z nimi, lud liczny, jak piasek, który jest tad brzegiem morza, z bardzo wielką liczbą koni i wozów.
6.TYSIĄCL.WYD5Wyruszyli oni z całym swym wojskiem, ludem mnogim jak piasek na wybrzeżu morza i z olbrzymią liczbą koni i rydwanów.
7.BRYTYJKAA oni wyruszyli z całym swoim wojskiem, lud liczny, jak piasek na brzegu morskim, mając koni i wozów bardzo wiele.
8.POZNAŃSKARuszyli tedy wraz ze swoimi oddziałami, ludem licznym jako piasek na morskim wybrzeżu, mając ponadto jeszcze ogromne mnóstwo koni i wozów.
9.WARSZ.PRASKAWyruszyli więc wszyscy z całym swoim wojskiem tak licznym jak piasek na brzegu morza, z mnóstwem koni i rydwanów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oni wyruszyli, wraz z całym swoim wojskiem, tłumem wielkim jak piasek nad brzegiem morza, niezliczonym; była też wielka liczba rumaków oraz wozów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCi wszyscy, a z nimi ich wojska, lud liczny jak piasek na brzegu morza, wyruszyli z mnóstwem koni i rydwanów.