« 2Moj 34:25 2 Księga Mojżeszowa 34:26 2Moj 34:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPirwe urody użytkow ziemie twej ofierować będziesz w domu Pana Boga twego. Nie będziesz warzyć koźlęcia w mlece macierze jego”.
2.WUJEK.1923Pierwiastki zboża ziemie twéj ofiarujesz w domu Pana, Boga twego. Nie będziesz warzył koźlęcia w mleku matki jego.
3.GDAŃSKA.1881Pierwiastki pierwszych urodzajów ziemi twej przyniesiesz w dom Pana Boga twego. Nie będziesz warzył koźlęcia w mleku matki jego.
4.GDAŃSKA.2017Przyniesiesz do domu PANA, twego Boga, pierwociny plonów twej ziemi. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
5.CYLKOWNajwcześniejsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Wiekuistego, Boga twojego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego.
6.KRUSZYŃSKIPierwociny pola twego przyniesiesz do domu Jahwe, Boga twego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
7.MIESESPierwsze pierwociny ziemi twojej przynoś do Gmachu [świątyni] Boga twego, Wiekuistego. Nie gotuj koźlęcia w mleku jego matki”.
8.TYSIĄCL.WYD5Najlepsze z pierwocin ziemi twojej winieneś przynieść do domu Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
9.BRYTYJKANajlepsze z pierwocin ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego. Nie będziesz też gotował koźlęcia w mleku matki jego.
10.POZNAŃSKANajlepsze z pierwocin twojej roli masz przynieść do Domu Jahwe, twego Boga. Nie wolno ci gotować koźlęcia w mleku jego matki.
11.WARSZ.PRASKANajlepsze pierwociny z plonów twojej ziemi będziesz przynosił do domu Jahwe, twojego Boga. Nie pozwolisz też gotować koźlęcia w mleku jego matki.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Najważniejsze z pierwocin twojej ziemi przyniesiesz do domu twojego Boga, WIEKUISTEGO. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNajlepsze z pierwszych płodów twojej roli przyniesiesz do domu PANA, twojego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.