« Przys 19:3 Księga Przysłów 19:4 Przys 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bogactwa przyczyniają wiele przyjaciół: lecz od ubogiego i ci, które miał, odstępują.
2.GDAŃSKA.1881Bogactwa przyczyniają wiele przyjaciół; ale ubogi od przyjaciela swego odłączony bywa.
3.GDAŃSKA.2017Bogactwo przyciąga wielu przyjaciół, ale ubogi zostaje odłączony od przyjaciela.
4.KRAMSTUCKBogactwo przysparza wielu przyjaciół, ubogi i od swojego przyjaciela zostaje odłączonym.
5.CYLKOWBogactwo przysparza coraz więcej przyjaciół, od ubogiego jednak odłącza się i towarzysz jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Bogactwo zyskuje wielu bliskich, biednego opuszcza i jego najbliższy.
7.BRYTYJKABogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza.
8.POZNAŃSKABogactwo przyciąga coraz więcej przyjaciół, ubogiego nawet przyjaciel opuszcza.
9.WARSZ.PRASKABogactwa powiększają grono przyjaciół, ubogi jest zaś opuszczony nawet przez najbliższych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogactwo przysparza coraz więcej przyjaciół; a od ubogiego odłącza się i jego towarzysz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBogactwo zjednuje przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel opuszcza.