« 1Kor 14:4 1 List do Koryntian 14:5 1Kor 14:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:5) A chcę abyście wszytcy językami mówili, ale więcej abyście prorokowali. (14:6) Bo więtszy p[ro]rokujący, niż języki mówiący, chyba jeśliby kto tłumaczył, aby zbór budowanie brał.
2.WUJEK.1923A chcę, abyście wy wszyscy mówili językami, ale więcéj, abyście prorokowali; albowiem większy jest co prorokuje, niż co języki mówi: chyba jeźliby wykładał, aby kościół wziął zbudowanie.
3.RAKOW.NTA chcę abyście wszyscy wy mówili językami, ale więcej abyście prorokowali. Więtszy bowiem jest ten który prorokuje, niż ten który mówi językami, oprócz jeśliby wykładał, aby Zbór zbudowanie brał.
4.GDAŃSKA.1881A chciałbym, abyście wy wszyscy językami mówili, ale abyście raczej prorokowali; albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co językami obcymi mówi, chyba żeby tłumaczył, aby zbór brał zbudowanie.
5.GDAŃSKA.2017A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół był zbudowany.
6.JACZEWSKIChciałbym, abyście wszyscy mówili obcymi językami, ale więcej sobie tego życzę, abyście dobrze pojmowali artykuły wiary; bo więcej pożytku czyni ten, kto naucza, aniżeli ten, kto zna obce języki: chyba, - gdyby tym obcym językiem nauczał cudzoziemców, którzyby go rozumieli i pożytek stąd mieli.
7.SYMONŻyczę ja wprawdzie, abyście wy wszyscy mówili językami: lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest, kto prorokuje, niż kto językami mówi: chyba, że to tłómaczy, aby Kościół brał stąd zbudowanie.
8.MARIAWICIPrzeto ja chcę, abyście mówili językami, ale więcej jeszcze, abyście prorokowali. Bo większy jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami; chybaby zaraz tłomaczył, aby Kościół brał zbudowanie.
9.DĄBR.WUL.1973Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, abyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż kto mówi językami, chyba żeby jednocześnie tłumaczył, aby Kościół miał zbudowanie.
10.DĄBR.GR.1961Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, abyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby jednocześnie tłumaczył, aby Kościół tym się budował.
11.TYSIĄCL.WYD5Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami - chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby wyszło to na zbudowanie Kościołowi.
12.BRYTYJKAA pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali; bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany.
13.POZNAŃSKAChciałbym, abyście wszyscy modlili się obcymi językami, ale najbardziej zależy mi na tym, abyście z natchnienia Bożego przemawiali. Przemawiający z natchnienia Bożego jest większy od tego, kto modli się obcymi słowami, chyba że ktoś je tłumaczy, aby zgromadzenie przyjęło te słowa ze zbudowaniem.
14.WARSZ.PRASKAChciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż też, kto mówi językami – chyba że jest ktoś, kto tłumaczy, aby wyszło to na zbudowanie Kościołowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A chcę, byście wszyscy mówili językami, ale bardziej abyście prorokowali; gdyż kto prorokuje jest większy niż ten, który mówi językami; chyba żeby tłumaczył, by zbór odebrał budowanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby kościół doznał zbudowania.
17.TOR.PRZ.A chciałbym, abyście wszyscy mówili innymi językami, lecz bardziej, abyście prorokowali; większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi innymi językami, chyba żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie.