« 1Kor 14:8 1 List do Koryntian 14:9 1Kor 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(14:10) Tak i wy przez język, jeśli nie dobrze znaczną rzecz dacie, jako poznają co się mówi? Będziecie bo na wiatr mówiącemi.
2.WUJEK.1923Także i wy, jeźlibyście językiem nie dali mowy żnacznéj, jakóż będzie rozumiano to, co się mówi? bo będziecie na wiatr mówiącymi.
3.RAKOW.NTTakże i wy jeślibyście przez język nie dobrze znaczną mowę podali, jakoż będzie rozumiano co się mówi? Bo będziecie na wiatr mówiącymi.
4.GDAŃSKA.1881Także i wy, jeźlibyście językiem nie wydali mowy dobrze zrozumiałej, jakoż będzie zrozumiałe, co się mówi? albowiem będziecie tylko na wiatr mówić.
5.GDAŃSKA.2017Tak i wy, jeśli nie wypowiecie językiem zrozumiałych słów, jakże ktoś zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem będziecie mówić.
6.JACZEWSKITak i was wówczas dopiero zrozumieją słuchacze, gdy mowa wasza znaną im będzie. Inaczej, - słowa wasze ginąć będą w powietrzu.
7.SYMONTak też i z wami. Jeżeli językiem nie wydajecie mowy wyraźnej, jakże kto zrozumie, co się mówi? Będziecie mówili na wiatr.
8.MARIAWICITak też i wy: jeśli językiem pewnej mowy nie wyrazicie, to jakim sposobem będzie kto wiedział, co się mówi? Będziecie bowiem na wiatr mówić.
9.DĄBR.WUL.1973Tak i wy, jeśli językiem w zrozumiały sposób nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr mówić będziecie.
10.DĄBR.GR.1961Tak i wy, jeśli językiem w zrozumiały sposób nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr mówić będziecie.
11.TYSIĄCL.WYD5Tak też i wy: jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałych słów, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili.
12.BRYTYJKATak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie.
13.POZNAŃSKATak samo jest z wami. Jeżeli modlicie się obcymi słowami, niezrozumiałymi dla otoczenia, to kto zrozumie, co mówicie? Będziecie mówić na wiatr.
14.WARSZ.PRASKATak też i wy: jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałych słów, któż pojmie to, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także i wy, jeśli przez mowę nie wydajecie zrozumiałego słowa, jak zostanie poznane co jest mówione? Będziecie takimi, co mówią tylko do powietrza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie z wami: Jeżeli nie przemówicie językiem w sposób zrozumiały, kto uchwyci sens waszej wypowiedzi? Wasz głos rozejdzie się w powietrzu.
17.TOR.PRZ.Tak i wy, jeśli w innym języku nie wydacie słowa zrozumiałego, to jak można rozpoznać, co zostało powiedziane? Mówić bowiem będziecie na wiatr.