« Oze 2:21 Księga Ozeasza 2:22 Oze 2:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę: a te wysłuchają Jezrahela.
2.GDAŃSKA.1881A ziemia wysłucha zboże i moszcz i oliwę, a te rzeczy wysłuchają Jezreela.
3.GDAŃSKA.2017Ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te rzeczy wysłuchają Jizreel.
4.CYLKOW(2:24) A ziemia dogodzi pszenicy i moszczowi i oliwie, te zaś dogodzą Izreelowi.
5.MICHALSKI(2:24) a ziemia odpowie w zbożu i w winie i w olejku, a one dadzą odpowiedź Jizreelowi!
6.TYSIĄCL.WYD5ziemia odpowie [oczekiwaniom] zboża, wina i oliwy; a one odpowiedzą [oczekiwaniu Jizreel.
7.BRYTYJKA(2:24) A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela.
8.POZNAŃSKAa ziemia odpowie na wezwanie zboża, moszczu winnego i oliwy, a te odpowiedzą na wezwanie Jizreela.
9.WARSZ.PRASKAZiemia głosu zbóż wysłucha, wina i oliwy świeżej, a one zadość uczynią pragnienia Jizreela.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:24) A ziemia wysłucha pszenicę, moszcz i oliwę; zaś te wysłuchają Jezreela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(2:24) ziemia natomiast odpowie zbożu, winogronom i oliwie, a te skierują odpowiedź do Boże-zasiej!