« Rzym 4:16 List do Rzymian 4:17 Rzym 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako napisano, że ojcem mnogich narodów ustanowiłem cię. Przed Bogiem, w którego uwierzył, który żywemi czyni martwe, i zowie czego nie masz jako co jest.
2.WUJEK.1923(Jako jest napisano: Żem cię ojcem wiela narodów postanowił) przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłe i zowie to, czego niemasz, jako to, co jest.
3.RAKOW.NT(Jako jest napisano: Iż ojcem wiela narodów postanowiłem cię,) przed onym, któremu uwierzył, Bogiem, który żywymi czyni umarłe, i nazywa nie będące, jako będące.
4.GDAŃSKA.1881(Jako napisano: Ojcem wielu narodów wystawiłem cię) przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłe i który przywołuje te rzeczy, których nie masz, i jakoby były.
5.GDAŃSKA.2017(Jak jest napisane: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów) przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były.
6.JACZEWSKIjako napisano jest: "Ojcem wielu ludów uczyniłem cię“. Napisano to o Abrahamie, który uwierzył w Boga, wskrzesiciela umarłych; w Boga, który i nieistniejących na świecie przywoływa do bytu.
7.SYMON(jako jest napisano: "Postanowiłem ciebie ojcem mnóstwa narodów") przed Bogiem, któremu on uwierzył: który ożywia umarłych, i zowie to, czego jeszcze niema, jak i to, co już jest.
8.MARIAWICItak jako napisane jest: Że postanowiłem cię ojcem wielu narodów wobec Boga, Któremuś uwierzył, że ożywia umarłych i nazywa te rzeczy, których niema, jako te, które są.
9.DĄBR.WUL.1973(jako napisane jest: Postanowiłem ciebie ojcem wielu narodów) przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i istniejącymi mianuje te rzeczy, których jeszcze nie ma.
10.DĄBR.GR.1961jak napisane jest: Postanowiłem ciebie ojcem wielu narodów, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i istniejącymi czyni te rzeczy, których jeszcze nie ma.
11.TYSIĄCL.WYD5jak jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów - przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje.
12.BRYTYJKAJak napisano: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu.
13.POZNAŃSKATak też napisano: "Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów". Zawierzył on Bogu, Temu, który ożywia umarłych i powołuje do bytu to, co nie istnieje.
14.WARSZ.PRASKA– tak jak to jest napisane: Uczyniłem cię ojcem wielu narodów – wobec Boga, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak napisano: Wyznaczyłem cię ojcem wielu narodów, przed obliczem Boga, któremu uwierzył. Boga, co ożywia umarłych oraz zaprasza nieżyjące dopóki jest żyjące.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITzgodnie ze słowami: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Czynią to natomiast przed obliczem Tego, któremu on uwierzył - Boga, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu.
17.TOR.PRZ.Tak, jak jest napisane: Ojcem wielu narodów ustanowiłem cię przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych, a to czego nie ma, powołuje by było.