« 1Pio 3:19 1 List Piotra 3:20 1Pio 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:19) (Którzy byli nieposłusznemi niekiedy. Gdy raz oczekawało Boże długie oczekawanie, we dni Noego, gdy budowano Korab, wktórem mało, to jest, ośm dusz, zachowano dla wody.
2.WUJEK.1923Którzy niekiedy niewierni byli, kiedy czekali cierpliwości Bożéj za dni Noego, gdy korab budowano: w którym mało, to jest, ośm dusz zachowane były przez wodę.
3.RAKOW.NTKtórzy nieposłuszni byli niekiedy, jako gdy raz oczekawała ona Boża długocierpliwość za dni Noego, gdy sprawowano korab, w którym mało (to jest, ośm) dusz zachowane były przez wodę.
4.GDAŃSKA.1881Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało (to jest ośm) dusz zachowane są w wodzie.
5.GDAŃSKA.2017Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
6.JACZEWSKIod czasów Noego; Bóg cierpliwie wtedy oczekiwał nawrócenia się grzeszników przez czas budowania Arki, w której niewiele, bo tylko osiem osób ocalenie znalazło.
7.MARIAWICI(to jest tym) którzy niegdyś byli niewiernymi, kiedy za dni Noego czekali cierpliwości Bożej, gdy budowano Korab, w którym niewiele, to jest osiem tylko dusz zachowane było przez wodę;
8.DĄBR.WUL.1973Niegdyś były te duchy niewierne, gdy za czasów Noego przy budowie Arki, w której tylko niewiele, bo zaledwie osiem dusz ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej.
9.DĄBR.GR.1961Niegdyś były to duchy niewierne, gdy za czasów Noego, przy budowie Arki, w której zaledwie osiem osób ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
11.BRYTYJKAKtóre niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.
12.POZNAŃSKAByły one nieposłuszne wtedy, gdy za dni Noego Bóg cierpliwie czekał i budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem osób, zostało ocalonych przez wodę.
13.WARSZ.PRASKA[Przebywały one tam] z powodu nieposłuszeństwa, którego dopuściły się wtedy, kiedy to Bóg w swej wielkiej cierpliwości oczekiwał [na owo posłuszeństwo]. Działo się to za dni Noego, gdy była budowana arka, mająca potem ocalić przez wodę niewielką liczbę – bo zaledwie osiem dusz.
14.KALETA[Którzy] nieposłuszni_byli niekiedy, gdy oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, [kiedy] gotowano korab, w którym mało, to jest osiem, dusz zachowane_są w wodzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tym, co niegdyś byli nieposłusznymi, kiedy w dniach Noego już raz wyczekiwała cierpliwość Boga podczas budowy arki, na której tylko nieliczni, to jest osiem dusz zostało uratowanych pośród wody.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITktóre niegdyś były nieposłuszne, gdy - za dni Noego - Bóg cierpliwie czekał. Budowano wówczas arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostało - dla ocalenia -przeprowadzonych przez wodę.
17.TOR.PRZ.Które niegdyś były nieposłuszne, gdy raz oczekiwał Bóg cierpliwie za dni Noego, kiedy budowana była arka, w której niewiele, to jest osiem dusz, ocalało wśród wody.