« Hiob 31:6 Księga Hioba 31:7 Hiob 31:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźliż krok mój ustąpił z drogi, i jeźli za oczyma memi chodziło serce moje, i jeźli do rąk moich przylgnęła zmaza:
2.GDAŃSKA.1881Jeźliż ustąpiła noga moja z drogi, a za oczyma memi szłoli serce moje, i do rąk moich jeźliż przylgnęła jaka zmaza:
3.GDAŃSKA.2017Jeśli moja noga zboczyła z drogi i moje serce poszło za moimi oczami, i jeśli jakaś zmaza przylgnęła do moich rąk;
4.CYLKOWJeśli zboczył krok mój z właściwej drogi, albo za oczyma memi szło serce moje, a do rąk moich przylgnęła jakabądź zmaza.
5.KRUSZYŃSKIJeśli noga moja odstąpiła od drogi prawej, jeśli za okiem moim szło serce moje, lub coś nieczystego przylgnęło do rąk moich,
6.TYSIĄCL.WYD5Jeśli na krok zboczyłem z drogi, bo serce poszło za okiem, i zmaza ta trwa na mych rękach:
7.BRYTYJKAJeżeli mój krok zboczył z właściwej drogii za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przylgnęła jaka zmaza,
8.POZNAŃSKAJeśli nogi moje zboczyły z drogi sprawiedliwej, jeśli za okiem moim poszło serce moje i nieczystość przylgnęła do moich rąk,
9.WARSZ.PRASKAJeśli choć na krok zboczyłem z mej drogi, a serce poszło w ślad za oczyma, i jeśli do mych palców przylgnęła nieczystość,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli mój krok zboczył z właściwej drogi, albo me serce szło za moimi oczyma, a do mych rąk przylgnęła jakaś zmaza,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli mój krok zboczył z właściwej drogi i moje serce poszło za tym, co pociąga oczy, a do moich dłoni przylgnęła jakaś zmaza,