« Nehe 5:12 Księga Nehemiasza 5:13 Nehe 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNadtom wytrząsł łono me i rzekłem: „Takież wytrzęsie Bog wszelkiego męża, jen nie napełni słowa tego, z jego domu i z jego roboty, tak bądź wytrzęsion a tak bądź wyproźnion”. I rzekło wszytko sebranie: „Amen”. A pochwalili Boga i uczynił lud jako mu było rzeczono.
2.WUJEK.1923Nadto wytrząsnąłem zanadrze moje i rzekłem: Tak niechaj Bóg wytrząśnie wszelkiego męża, któryby dosyć nie uczynił słowu temu, z domu jego i z prace jego, tak niech wytrząśnion i wypróżnion będzie. I rzekło wszystko zgromadzenie: Amen. I chwalili Boga. Uczynił tedy lud, jako było rzeczono.
3.GDAŃSKA.1881Potemem wytrząsnął zanadrza moje, i rzekłem: Niech tak wytrząśnie Bóg każdego męża z domu jego i z pracy jego, któryby nie uczynił dosyć temu słowu; a niech tak będzie wytrząśniony i wypróżniony. I rzekło wszystko zgromadzenie: Amen. I chwalili Pana, a lud uczynił jako było rzeczono.
4.GDAŃSKA.2017Potem wytrząsnąłem swoje zanadrze i powiedziałem: Tak niech Bóg wytrząśnie każdego z jego domu i z owocu jego pracy, kto nie dotrzyma tej obietnicy. Niech tak będzie wytrząśnięty i ogołocony. I całe zgromadzenie powiedziało: Amen. I chwalili PANA. I lud postąpił według tej obietnicy.
5.KRUSZYŃSKIPo tym wytrząsnąłem mój płaszcz i rzekłem: "Niechaj Bóg tak wytrząśnie każdego człowieka ze swego domu i ze swoich dóbr, który nie dotrzyma tego słowa i niech tak będzie wytrząśniony i próżny!" Całe zgromadzenie odpowiedziało: "Amen!" i chwalili Boga, i postąpił naród według tego słowa.
6.TYSIĄCL.WYD5Nadto wytrząsnąłem zanadrze swoje i rzekłem: Tak niech Bóg wytrząśnie każdego z domu jego i z nabytku jego, kto nie dotrzyma tej obietnicy! Tak niech on będzie wytrząśnięty i ogołocony! I całe zgromadzenie powiedziało: Amen i wielbili Pana. I lud dopełnił tej obietnicy.
7.BRYTYJKAPoza tym wytrząsnąłem zanadrze mojej szaty mówiąc: Tak niech wytrząśnie Bóg każdego męża, który nie dotrzyma tego słowa, z jego domu i z jego włości. Niech tak będzie wytrząśnięty i próżny! A całe zgromadzenie odpowiedziało: Niech się tak stanie! I chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z tym słowem.
8.POZNAŃSKAPotrząsnąwszy przy tym połami swego płaszcza, rzekłem: - Tak niechaj Bóg wytrząśnie z jego domu i jego posiadłości każdego, kto by nie dotrzymał tego słowa! Tak niechaj będzie wytrząśnięty i pozbawiony mienia! A na to całe zgromadzenie odpowiedziało: - Niech się tak stanie! I wielbili Jahwe. I dotrzymał lud swego przyrzeczenia.
9.WARSZ.PRASKAPotem potrząsnąłem mocno moim płaszczem i powiedziałem: Niech Bóg potrząśnie w ten sposób każdym i niech wyrzuci z własnego domu, i z wszystkiego, co ma, każdego, kto nie będzie przestrzegał tego postanowienia. Niech taki człowiek będzie otrząśnięty i ogołocony ze wszystkiego, co posiada. A całe zgromadzenie powiedziało: Amen! I wychwalano Jahwe. A cały lud uczynił tak, jak to zostało powiedziane.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wytrząsnąłem moje zanadrze i powiedziałem: Niech Bóg tak wytrząśnie każdego męża z jego domu i pracy, który nie uczyni zadość temu słowu; niech tak będzie wytrząśnięty i wypróżniony! A całe zgromadzenie powiedziało: Amen. Po czym chwalili WIEKUISTEGO, a lud tak uczynił, jak było powiedziane.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWytrząsnąłem przy tym swoje zanadrze i oświadczyłem: Tak niech wytrząśnie Bóg z domu i dobytku każdego, który nie dotrzyma tych słów - niech taki człowiek będzie wytrząśnięty i ogołocony! A całe zgromadzenie potwierdziło: Niech tak się stanie! Po czym wielbili PANA. I lud postąpił tak, jak ustalono.