« Hiob 14:18 Księga Hioba 14:19 Hiob 14:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wody wydrążają kamienie, a powodzią z nienagła ziemia się psuje: więc téż takież człowieka zatracisz.
2.GDAŃSKA.1881Jako woda wzdrąża kamienie, a powodzią zalane bywa, co samo od siebie rośnie z prochu ziemi: tak nadzieję ludzką w niwecz obracasz.
3.GDAŃSKA.2017Wody wydrążają kamienie, ulewa podrywa to, co wyrośnie z prochu ziemi, a ty nadzieję człowieka obracasz wniwecz.
4.CYLKOWJako głazy woda wydrąża, a spłukują fale jej grunt ziemi, tak obracasz w niwecz nadzieję człowieka!
5.KRUSZYŃSKIwody kamienie wyżłabiają, wylawszy ze swoich brzegów, wsiąkają w piasek ziemi, tak ty w niwecz obracasz nadzieję człowieka.
6.TYSIĄCL.WYD5woda zniszczy kamienie, fala podmyje glebę; i Ty nadzieję niweczysz w człowieku.
7.BRYTYJKAJak woda drąży kamienie, a ulewa spłukuje glebę, tak Ty wniwecz obracasz nadzieję człowieka.
8.POZNAŃSKAjak wody rozsadzają kamienie, ulewa podrywa piasek ziemi, tak Ty wniwecz obracasz nadzieje człowieka.
9.WARSZ.PRASKAjak woda drążąca kamienie lub jak fale zmywające glebę, tak Ty w ludziach niweczysz nadzieje.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jak woda wydrąża skały i fale spłukują grunt ziemi tak nadzieje człowieka wniwecz obracasz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITjak woda gładzi kamienie, a ulewa spłukuje proch ziemi, tak Ty, Panie, niweczysz nadzieję człowieka.