« Przys 9:13 Księga Przysłów 9:14 Przys 9:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Siedzi we drzwiach domu swego na stołku, na wyższem miejscu w mieście,
2.GDAŃSKA.1881A siedzi u drzwi domu swego na stołku, na miejscach wysokich w mieście,
3.GDAŃSKA.2017Siedzi u drzwi swego domu, na krześle, na wysokich miejscach w mieście;
4.KRAMSTUCKSiedzi przy wejściu swojego domu, na krześle, na wyniosłości miasta,
5.CYLKOWZasiada ona u wejścia domu swojego, na tronie, na wyżynach miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Przy bramie swego domu usiadła, na tronie, na wyżynach w mieście,
7.BRYTYJKASiedzi u wejścia do swojego domu, na tronie w wysuniętych punktach miasta,
8.POZNAŃSKASiedzi u drzwi swego domu, na tronie, na wyniosłych miejscach w mieście,
9.WARSZ.PRASKAZasiada przy drzwiach swego domu, na specjalnym podwyższeniu wśród umocnień miasta,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na tronie, na wyżynach miasta, zasiada u wejścia do swego domu,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSiedzi u wejścia swego domu, na wyżynach miasta,