« Łuk 1:47 Ewangelia Łukasza 1:48 Łuk 1:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:44) Iż wejrzał na niskość niewolnice swojej, oto bo odtąd, wielbić mię będą wszytcy narodowie.
2.WUJEK.1923Iż wejrzał na niskość służebnice swojéj; albowiem oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.
3.RAKOW.NTIż wejźrzał na podłość służebnicy swej. Abowiem oto od tąd za szczęśliwą mię poczytać będą wszytkie rodzaje.
4.GDAŃSKA.1881Iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej; albowiem oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.
5.GDAŃSKA.2017Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną.
6.SZCZEPAŃSKIiże na nizkość służebnicy swojej wejrzał. Bo oto odtąd zwana będę błogosławioną przez wszystkie narody,
7.MARIAWICIiż wejrzał na nizkość służebnicy swojej, albowiem oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.
8.BIESZK.ŁUK.1931Iż wejrzał łaskawie na pokorną służebnicę swoją. Oto, odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.
9.GRZYM1936iż spojrzał na uniżenie służebnicy swojej; odtąd błogosławioną wszystkie zwać mię będą ludy.
10.DĄBR.WUL.1973Iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Bo oto odtąd błogosławioną zwać mię będą wszystkie narody.
11.DĄBR.GR.1961Iż wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Bo oto odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.
12.TYSIĄCL.WYD5Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
13.BRYTYJKABo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia.
14.POZNAŃSKABo spojrzał na swoją pokorną służebnicę. I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody.
15.WARSZ.PRASKAbo wejrzał na małość sługi swojej. Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że spojrzał na poniżenie jego służebnicy. Oto bowiem, od teraz, zwać mnie będą szczęśliwą wszystkie pokolenia,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż zwrócił uwagę na pokorę swojej służącej. Bo odtąd wszystkie pokolenia uważać mnie będą za szczęśliwą,
18.TOR.PRZ.Gdyż wejrzał na uniżenie swojej służebnicy; bowiem odtąd będą uważać mnie za błogosławioną wszystkie pokolenia;