« Heb 11:6 List do Hebrajczyków 11:7 Heb 11:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:12) Wiarą napomniony Noe o onych (rzeczach) które jeszcze nie były widome, nabożny będąc zgotował skrzynię na zachowanie domowi swemu, przez którą osądził świat, a wedle wiary został dziedzicem sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923Wiarą Noe odpowiedź wziąwszy o tem, czego jeszcze nie było widać, bojąc się, zgotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat, i sprawiedliwości, która jest przez wiarę, dziedzicem jest uczyniony.
3.RAKOW.NTWiarą, obwieszczony będąc Noe o rzeczach których jeszcze widać nie było, obawając się, przygotował korab ku zachowaniu domu swego; przez który potępił świat, i onej która jest wedle wiary sprawiedliwości, sstał się dziedzicem.
4.GDAŃSKA.1881Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tem, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwości wyświadczając, przygotował korab ku zachowaniu domu swego, przez który potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary.
5.GDAŃSKA.2017Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.
6.JACZEWSKIWiara to wskazała Noemu to, co dopiero być miało. Powodowany bojaźnią o rodzinę swoją, zbudował on arkę; tym sposobem odjął spółczesnym sobie możność usprawiedliwienia się, a sam stał się dziedzicem łaski Bożej.
7.SYMONPrzez wiarę Noe, ostrzeżony od Boga o tem, czego jeszcze nie było widać, i przejęty bojaźnią, dla zachowania domu swego zbudował arkę, przez którą potępił świat: i odziedziczył sprawiedliwość, którą otrzymuje się przez wiarę.
8.MARIAWICIWiarą Noe, otrzymawszy odpowiedź o tem, czego jeszcze nie było widać, bojąc się zgotował Korab ku zachowaniu domu swego, przez który też potępił świat, i ustanowiony został dziedzicem sprawiedliwości, która przez wiarę jest.
9.DĄBR.WUL.1973Przez wiarę Noe ostrzeżony o tym, czego jeszcze widać nie było, z bojaźnią zbudował arkę dla uratowania domu swego. Przez nią też potępił świat i odziedziczył sprawiedliwość, którą otrzymuje się przez wiarę.
10.DĄBR.GR.1961Dla wiary Noe ostrzeżony przez Boga przed tym, czego jeszcze widać nie było, z bojaźnią zbudował arkę dla uratowania swego domu. Przez nią też potępił świat i odziedziczył sprawiedliwość, którą otrzymuje się przez wiarę.
11.TYSIĄCL.WYD5Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze.
12.BRYTYJKAPrzez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.
13.POZNAŃSKADzięki wierze Noe ostrzeżony przed tym, czego jeszcze nie było widać, pełen czci, przygotował arkę dla ratowania swej rodziny. Dzięki wierze wydał wyrok na świat i dostąpił sprawiedliwości opartej na wierze.
14.WARSZ.PRASKANoe, choć o tym otrzymał pouczenia, czego jeszcze nie można było ujrzeć oczyma, to jednak już powodowany światłem wiary i napełniony bojaźnią przystąpił do budowy arki, mając w ten sposób ocalić cały ludzki ród. Idąc również za głosem wiary wzgardził światem i osiągnął to, że został uznany za sprawiedliwego w oczach Bożych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z wiary co do spraw nie będących jeszcze widzialnymi, Noe oddając cześć Bogu kiedy otrzymał ostrzeżenie, zbudował arkę do ratunku swojego domu i dzięki niej skazał świat oraz stał się dziedzicem sprawiedliwości z wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara.
17.TOR.PRZ.Przez wiarę Noe został ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano; przejęty czcią zbudował arkę dla ocalenia swojego domu, przez nią wydał wyrok na świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.