« 3Moj 17:5 3 Księga Mojżeszowa 17:6 3Moj 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyleje kapłan krew na ołtarz Pański u drzwi przybytku świadectwa, i spali łój na wonność wdzięczności Panu.
2.GDAŃSKA.1881I wyleje kapłan krew na ołtarz Pański u drzwi namiotu zgromadzenia, a spali tłustość ku wdzięcznej wonności Panu.
3.GDAŃSKA.2017Kapłan pokropi krwią ołtarz PANA u wejścia do Namiotu Zgromadzenia, a tłuszcz spali jako miłą woń dla PANA.
4.CYLKOWI pokropi kapłan krwią ofiarnicę Wiekuistego u wejścia do przybytku zboru, a puści z dymem tłuszcz na woń przyjemną Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIKapłan wyleje krew na ołtarz Pański u wejścia do namiotu zgromadzenia i spali tłuszcz na wonność przyjemną dla Pana.
6.MIESESa kapłan krwią pokropi ołtarz Wiekuistego u drzwi Namiotu Obecności i puści z dymem tłuszcz dla woni miłej przed Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Kapłan pokropi krwią ołtarz Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania, a tłuszcz zamieni w dym jako woń miłą Panu.
8.BRYTYJKAKapłan pokropi krwią ołtarz Pana u wejścia do Namiotu Zgromadzenia, a tłuszcz spali, jako woń przyjemną dla Pana.
9.POZNAŃSKAKapłan pokropi wtedy krwią ołtarz Jahwe przed wejściem do Namiotu Zjednoczenia, a tłuszcz spali jako woń przyjemną dla Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAKapłan rozleje krew na ołtarzu Jahwe, przed wejściem do Namiotu Spotkania, i spali tłuszcz na woń miłą dla Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan pokropi krwią ofiarnicę WIEKUISTEGO u wejścia do Przybytku Zboru i puści z dymem tłuszcz na przyjemny zapach dla WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy kapłan skropi krwią ołtarz PANA, stojący u wejścia do namiotu spotkania, a tłuszcz spali na miłą woń dla PANA.