« 1Jan 2:19 1 List Jana 2:20 1Jan 2:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wy namazanie macie od świętego, i wiecie wszytko.
2.WUJEK.1923Lecz wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszystko.
3.RAKOW.NTA wy pomazanie macie od onego Świętego, i wiecie wszytkie rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881Ale wy macie pomazanie od onego Świętego i wiecie wszystko.
5.GDAŃSKA.2017Ale wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.
6.JACZEWSKIWas Duch święty nauczył, nie potrzebuję przeto wiele o tem wam mówić.
7.MARIAWICIA wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszystko.
8.DĄBR.WUL.1973Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.
9.DĄBR.GR.1961Lecz wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy to wiecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
11.BRYTYJKAA wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.
12.POZNAŃSKAA wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy posiadacie wiedzę.
13.WARSZ.PRASKAWy natomiast zostaliście namaszczeni [Duchem] Świętym i wszyscy znacie całą prawdę.
14.KALETAA wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszyscy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wy macie namaszczenie od Świętego i wszystko wiecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWy jednak macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy.
17.TOR.PRZ.A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko.