« Apok 13:17 Apokalipsa Jana 13:18 Apok 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tu mądrość jest. Kto ma rozum niech zrachuje liczbę zwierzu. Bo liczba człowiecza jest, a liczba jego sześć set, sześćdziesiąt, sześć.
2.WUJEK.1923Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestyi; albowiem liczba jest człowieka: a liczba jego sześć set sześćdziesiąt i sześć.
3.RAKOW.NTTu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestyey; liczba bowiem jest człowiecza; a liczba jej sześć set sześćdziesiąt i sześć.
4.GDAŃSKA.1881Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zrachuje liczbę onej bestyi; albowiem jest liczba człowieka. A ta jest liczba jej, sześćset sześćdziesiąt i sześć.
5.GDAŃSKA.2017Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć.
6.JACZEWSKITu trzeba mądrości. Kto ją posiada, ten niech odczyta liczbę potworu. Liczba ta jest nazwą człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
7.APOKALYPSIS.1905Tu jest mądrość; kto ma rozum, niech zrachuje liczbę bestyi: bo liczba człowieka jest; a liczba jej 666.
8.DĄBR.WUL.1973Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech zliczy liczbę bestii. Bo jest to liczba człowieka, a liczba jego sześćset sześćdziesiąt i sześć.
9.DĄBR.GR.1961Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech wskaże liczbę bestii. Bo jest to liczba człowieka. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt i sześć.
10.TYSIĄCL.WYD5Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.
11.BRYTYJKATu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
12.POZNAŃSKATu jest (potrzebna) mądrość. Kto ma rozum, niech przeliczy liczbę Bestii, liczba to bowiem człowieka. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.
13.WARSZ.PRASKAOto tu [potrzeba] mądrości! Kto czuje się dostatecznie mądrym, niech wyliczy liczbę Bestii. Jest to liczba jakiegoś człowieka, a liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć.
14.KALETATu mądrość jest. Mający ucho, niech_zrachuje liczbę bestii; liczba bowiem człowieka jest: Sześćset sześćdziesiąt sześć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tu jest mądrość. Kto ma rozum niech zliczy liczbę bestii; gdyż istnieje liczba człowieka, a jej liczba sześćset sześćdziesiąt sześć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTu trzeba mądrości. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Jest to liczba człowieka: sześćset sześćdziesiąt sześć.
17.TOR.NOWE.PRZ.Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę dzikiego zwierzęcia; bo jest to liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.