« Rzym 2:13 List do Rzymian 2:14 Rzym 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo gdy narodowie którzy nie mają zakonu, zprzyrodzenia zakonne (sprawy) czynią, ci zakonu niemając (sami) sobie są zakonem,
2.WUJEK.1923Bo gdy poganie, którzy nie mają zakonu, z przyrodzenia czynią, co zakon ma, tacy zakonu nie mający, sami sobie są zakonem;
3.RAKOW.NTBo gdyż poganie, którzy zakonu nie mają z przyrodzenia, co jest zakonu czynią, ci zakonu nie mając, sami sobie są zakonem;
4.GDAŃSKA.1881Bo ponieważ poganie nie mający zakonu, z przyrodzenia czynią, co jest w zakonie, ci, zakonu nie mając, sami sobie są zakonem;
5.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem.
6.JACZEWSKIPoganie, którym nie dano prawa, gdy wypełniają to, co prawo zaleca, sami są sobie prawem.
7.SYMONBo gdy poganie, którzy zakonu nie otrzymali, z przyrodzenia czynią, co nakazuje zakon, oni, którzy zakonu nie mają, sami sobie są zakonem:
8.MARIAWICIAlbowiem jeśli poganie, którzy Zakonu nie mają, z natury czynią to, co Zakon wskazuje, to tacy, Zakonu nie mając, sami sobie są Zakonem,
9.DĄBR.WUL.1973Bo gdy poganie, którzy Zakonu nie mają, z natury czynią, co Zakon nakazuje, tak że ci, którzy Zakonu nie mają, sami sobie są Zakonem i ujawniają treść Zakonu wypisaną w swych sercach.
10.DĄBR.GR.1961Bo gdy poganie, którzy Zakonu nie mają, z natury czynią, co Zakon nakazuje, to chociaż Zakonu nie mają, sami sobie są Zakonem i ujawniają treść Zakonu wypisaną w swych sercach.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem.
12.BRYTYJKASkoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają;
13.POZNAŃSKAIlekroć bowiem poganie, którzy nie posiadają Prawa, kierowani jedynie naturą, spełniają uczynki zgodne z Prawem, tylekroć oni sami - którzy nie mają Prawa - są dla siebie Prawem.
14.WARSZ.PRASKAKiedy bowiem poganie, którzy nie mają Prawa, idąc za naturą czynią właśnie to, co nakazuje Prawo, to ludzie ci, nie posiadając Prawa, sami dla siebie są Prawem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo skoro poganie nie mając Prawa, z wrodzonej skłonności czynią z Prawa oni, nie mając Prawa, sami sobą są prawem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdy poganie, nie mający Prawa, z natury czynią to, co Prawo nakazuje, to sami - choć Prawa nie mają - stanowią je dla siebie.
17.TOR.PRZ.Skoro bowiem poganie, nie mając Prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami sobie są prawem,