« Rzym 2:15 List do Rzymian 2:16 Rzym 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wdzień (on) gdy Bóg sędzić będzie skrytości człowiecze, wedle Ewanielionu mojego, przez Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923W dzień, gdy Bóg sądzić będzie tajemnice ludzkie według Ewangelii mojéj przez Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTW dzień gdy osądzi Bóg skryte rzeczy ludzkie, według Ewanieliey mojej, przez Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881W dzień, gdy sądzić będzie Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii mojej przez Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej ewangelii.
6.JACZEWSKIw on dzień, gdy, jak to oznajmiłem w Ewangelii, Bóg, przez Jezusa Chrystusa, przyjdzie sądzić tajemne sprawy ludzkie.
7.SYMONjak to się okaże w dzień, gdy Bóg sądzić będzie tajniki ludzkie, według Ewangelji mojej, przez Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIw on dzień, gdy będzie sądził Bóg sprawy ludzkie podług Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973(Okaże się to) w dniu, w którym Bóg sądzić będzie tajniki ludzkie, według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961(Okaże się to) w dniu, w którym Bóg sądzić będzie tajemnice ludzkie, według Ewangelii mojej przez Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Okaże się to w dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa sądzić będzie ukryte czyny ludzkie, według mojej Ewangelii.
12.BRYTYJKABędzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKAW dniu owym Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie - zgodnie z moją ewangelią - przez Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKAco też ujawni się w ów dzień, kiedy to Bóg pocznie sądzić przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak będzie w dniu, kiedy Bóg z powodu mojej Ewangelii, osądzi ukryte sprawy ludzi poprzez Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LIT[Ten sąd] dokona się w dniu, gdy, zgodnie z głoszoną przeze mnie dobrą nowiną, Bóg przez Chrystusa Jezusa osądzi ukryte sprawy ludzkie.
17.TOR.PRZ.W dniu, gdy Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte sprawy ludzi, według mojej Ewangelii.