« Rzym 4:25 List do Rzymian 5:1 Rzym 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574USprawiedliwieni przeto zwiary pokój mamy u Boga przez pana naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Będąc tedy z wiary usprawiedliwieni, pokój ku Bogu miéjmy przez Pana naszego, Jezusa Chryustusa.
3.RAKOW.NTUsprawiedliwieni tedy będąc z wiary, pokój mamy u Boga, przez Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa;
5.GDAŃSKA.2017Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIUsprawiedliwieni tedy przez wiarę, bądźmy z Bogiem w pokoju przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
7.SYMONUsprawiedliwieni tedy przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa:
8.MARIAWICIBędąc tedy usprawiedliwieni przez wiarę, miejmy pokój ku Bugu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój wobec Boga zachowajmy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
10.DĄBR.GR.1961Usprawiedliwieni więc z wiary, pokój wobec Boga zachowajmy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
11.TYSIĄCL.WYD5Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa;
12.BRYTYJKAUsprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
13.POZNAŃSKADoznając usprawiedliwienia wypływającego z wiary, cieszymy się pokojem, który otrzymaliśmy od Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKATak więc usprawiedliwieni już dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem będąc uznani za sprawiedliwych z wiary, mamy pokój od Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUsprawiedliwieni zatem na podstawie wiary, mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi.
17.TOR.PRZ.Będąc więc uznani za sprawiedliwych z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,