« Jan 18:18 Ewangelia Jana 18:19 Jan 18:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto Arcyoffiarnik spytał Jezusa o uczniach jego, i o nauce jego.
2.WUJEK.1923Tedy najwyższy kapłan spytał Jezusa o jego uczniach i o nauce jego.
3.RAKOW.NTPrzedniejszy tedy Ofiarownik pytał Jezusa o ucznie jego, i o naukę jego.
4.GDAŃSKA.1881A tak najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego.
5.GDAŃSKA.2017Tymczasem najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę.
6.SZCZEPAŃSKIA arcykapłan pytał Jezusa o uczniów Jego i o Jego naukę.
7.MARIAWICITedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o Jego uczniach i o nauce Jego.
8.GRZYM1936Arcykapłan zapytał Jezusa o uczniów i naukę.
9.DĄBR.WUL.1973Tedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę jego.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy najwyższy kapłan pytał Jezusa o uczniów i naukę jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę.
12.BRYTYJKAWtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego.
13.POZNAŃSKAA najwyższy kapłan pytał Jezusa o Jego uczniów i naukę.
14.WARSZ.PRASKA[Tymczasem] arcykapłan zaczął wypytywać Jezusa o Jego uczniów i o naukę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem arcykapłan spytał Jezusa o jego uczniów oraz o jego naukę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę.
17.TOR.PRZ.Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę.