« Jan 18:5 Ewangelia Jana 18:6 Jan 18:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako im rzekł, iż ja jestem, poszli nazad, i padli na ziemię.
2.WUJEK.1923Skoro im tedy rzekł: Jam jest, poszli nazad i padli na ziemię.
3.RAKOW.NTGdy tedy im rzekł: Żem ja jest, poszli na zad, i padli na ziemię.
4.GDAŃSKA.1881A skoro im rzekł: Jam jest, postąpili nazad i padli na ziemię.
5.GDAŃSKA.2017Gdy tylko im powiedział: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.
6.SZCZEPAŃSKIGdy przeto rzekł do nich: »Jam jest«, cofnęli się wstecz, i padli na ziemię.
7.MARIAWICISkoro im tedy rzekł: Jam jest, – poszli wstecz i popadali na ziemię.
8.GRZYM1936Skoro jednak wyrzekł: Jam jest, cofnęli się w tył i upadli na ziemię.
9.DĄBR.WUL.1973Skoro im przeto rzekł: Jam jest, cofnęli się wstecz i padli na ziemię.
10.DĄBR.GR.1961Kiedy im więc rzekł: Jam jest, cofnęli się i padli na ziemię.
11.TYSIĄCL.WYD5Skoro więc [Jezus] rzekł do nich: JA JESTEM, cofnęli się i upadli na ziemię.
12.BRYTYJKAGdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.
13.POZNAŃSKAKiedy więc Jezus powiedział: Ja nim jestem - cofnęli się i upadli na ziemię.
14.WARSZ.PRASKAGdy Jezus powiedział do nich: To Ja jestem – cofnęli się wszyscy i upadli na ziemię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ponieważ im powiedział: Jam Jest, postąpili do tyłu i upadli na ziemię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zatem powiedział im: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.
17.TOR.PRZ.A skoro im powiedział: „Ja jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię.