« Jan 4:40 Ewangelia Jana 4:41 Jan 4:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A daleko więcej ich uwierzyło prze mowę jego.
2.WUJEK.1923I daleko więcéj ich uwierzyło weń dla mowy jego.
3.RAKOW.NTI daleko więcej ich uwierzyło dla mowy jego.
4.GDAŃSKA.1881I daleko więcej ich uwierzyło dla słowa jego.
5.GDAŃSKA.2017I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu jego słowa.
6.SZCZEPAŃSKII pozostał tam przez dwa dni. A wielu jeszcze więcej uwierzyło {weń} dla nauki Jego.
7.MARIAWICII daleko więcej ich uwierzyło w Niego dla mowy Jego.
8.GRZYM1936A daleko więcej ich uwierzyło teraz dla nauki jego
9.DĄBR.WUL.1973I daleko więcej uwierzyło weń dla nauki jego.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy to, dzięki jego nauce, w daleko większej liczbie uwierzyli w niego.
11.TYSIĄCL.WYD5I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu,
12.BRYTYJKAI jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego.
13.POZNAŃSKAI jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki Jego nauce.
14.WARSZ.PRASKAWtedy jeszcze więcej spośród nich uwierzyło w Jego słowa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto znacznie liczniejsi uwierzyli z powodu jego słowa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWielu też innych uwierzyło dzięki Jego Słowu.
17.TOR.PRZ.I wielu więcej z nich uwierzyło dzięki Jego słowu;