« 1Pio 1:6 1 List Piotra 1:7 1Pio 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby doświadczenie waszej wiary wielem droższe niż złoto (ginące,) przez ogień doświadczone, nalazłoby się ku chwale i sławie i ku czci (czasu) zbawienia Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Aby doświadczenie wiary waszéj, daleko kosztowniejsze nad złoto, (którego przez ogień próbują), było nalezione ku chwale i czci i sławie, w objawienie Jezusa Chrystusa:
3.RAKOW.NTAby doświadczenie waszej wiary, daleko kosztowniejsze nad złoto ginące, a przez ogień doświadczone, było nalezione ku chwale i czci i sławie, w objawienie Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa,
5.GDAŃSKA.2017Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa;
6.JACZEWSKIaby wiara wasza, doświadczona tu ogniem przeciwności, okazała się czystą jak złoto, i godną była wysłużyć wam chwałę, i cześć, i uwielbienie w onym dniu, gdy Jezus Chrystus przyjdzie na sąd.
7.MARIAWICIażeby wypróbowanie wiary waszej, daleko kosztowniejsze niżli złoto (które w ogniu próbują), okazało się ku chwale i czci, i sławie przy objawieniu się Jezusa Chrystusa,
8.DĄBR.WUL.1973aby próba wiary waszej, daleko cenniejsza niż złoto (które w ogniu próbują), okazała się ku chwale, czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.GR.1961aby próba wiary waszej, daleko cenniejsza niż zniszczalne złoto (które w ogniu próbują), okazała się dla chwały, czci i sławy w objawieniu Jezusa Chrystusa.
10.TYSIĄCL.WYD5Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
11.BRYTYJKAAżeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.
12.POZNAŃSKAaby wasza wypróbowana wiara okazała się daleko cenniejsza od zniszczalnego złota, które próbuje się w ogniu. Przyniesie to wam chwałę, cześć i sławę w dniu objawienia się Jezusa Chrystusa.
13.WARSZ.PRASKAZresztą wskutek owych utrapień wiara wasza będzie wypróbowana i stanie się cenniejsza od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się w ogniu. W ten sposób, gdy przyjdzie Jezus Chrystus, zasłużycie sobie na chwałę, uwielbienie i cześć.
14.KALETAAby doświadczenie waszej wiary, daleko_droższe [niż] złoto, [które] ginie, [którego] przez ogień jednak doświadczają, znalezione_było ku pochwale i sławie, i czci w objawienie Jezusa Chrystusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by próba waszej wiary była znacznie cenniejsza od niszczącego się złota. Ale kiedy jest próbowane pośród ognia, zostanie znalezione dla pochwały, nagrody oraz dobrego imienia w czasie objawienia Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSpotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi.
17.TOR.PRZ.Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, a które przez ogień jest próbowane, zostało znalezione dla uznania, czci i chwały w objawieniu Jezusa Chrystusa,