« Joz 21:24 Księga Jozuego 21:25 Joz 21:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A od połowice pokolenia Manasse Thanach i Gethremmon, z przedmieściami swemi, dwa miasta.
2.GDAŃSKA.1881A z połowy pokolenia Manasesowego Tanach i przedmieścia jego; i Gatrymon i przedmieścia jego; dwa miasta.
3.GDAŃSKA.2017A od połowy pokolenia Manassesa: Tanak i jego pastwiska oraz Gat-Rimmon i jego pastwiska: dwa miasta.
4.CYLKOWA od połowy pokolenia Manaszy: Thaanach wraz z wygonami przyległymi i Gath Rimon wraz z wygonami przyległymi - miast dwa.
5.KRUSZYŃSKIOd połowy pokolenia Manassesa: Taanak wraz z jego wygonami i Gath-Rimmon wraz z jego wygonami: dwa miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Z połowy pokolenia Manassesa: Tanak z jego pastwiskami, Jibleam z jego pastwiskami: dwa miasta.
7.BRYTYJKAOd połowy plemienia Manassesa Taanak wraz z jego pastwiskami i Jibleam wraz z jego pastwiskami, dwa miasta.
8.POZNAŃSKA[z działu] połowy pokolenia Manassego: Tanak i Ibleam, dwa miasta wraz z przyległymi pastwiskami.
9.WARSZ.PRASKAZ [dziedzictwa] połowy pokolenia Manassesa [wyłączono]: Tanak z jego pastwiskami, Jibleam oraz jego pastwiska; razem dwa miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś od połowy pokolenia Menaszy: Thaanach, wraz z przyległymi przedmieściami, i Gath Rimon, wraz z przyległymi przedmieściami – czyli dwa miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOd połowy plemienia Manassesa otrzymali Tanak wraz z jego pastwiskami i Jibleam wraz z jego pastwiskami - dwa miasta.