« 4Moj 9:17 4 Księga Mojżeszowa 9:18 4Moj 9:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na rozkazanie Pańskie ciągnęli, i na rozkazanie jego stanowili przybytek: przez wszystkie dni, przez które stał obłok nad przybytkiem, mieszkali na temże miejscu.
2.GDAŃSKA.1881Na rozkazanie Pańskie ciągnęli synowie Izraelscy, i na rozkazanie Pańskie stanowili obóz; po wszystkie dni, których zostawał obłok nad przybytkiem, i oni leżeli obozem.
3.GDAŃSKA.2017Na rozkaz PANA synowie Izraela wyruszali i na rozkaz PANA rozbijali obóz. Przez wszystkie dni, w których obłok pozostawał nad przybytkiem, stali obozem.
4.CYLKOWWedle rozkazu Wiekuistego wyruszali synowie Israela, i wedle rozkazu téż Wiekuistego stawali obozem; przez cały czas pozostawania obłoku nad przybytkiem, stawali i oni obozem;
5.KRUSZYŃSKIStosownie do woli Bożej wyruszali synowie i stosownie do woli Bożej rozkładali obóz; obozowali przez cały czas, jak obłok trzymał się nad Przybytkiem.
6.MIESESWedle rozkazu Wiekuistego wyruszali Synowie Izraela i wedle rozkazu Wiekuistego rozkładali się obozem; a przez wszystek czas, gdy przebywał obłok nad Przybytkiem, leżeli oni obozem.
7.TYSIĄCL.WYD5Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem; jak długo obłok spoczywał na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu.
8.BRYTYJKASynowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem, i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem.
9.POZNAŃSKAI tak na rozkaz Jahwe wyruszali synowie Izraela w drogę, na rozkaz też Jahwe stawali obozem. Stali więc obozem przez cały czas, dopóki obłok zawisał nad Przybytkiem.
10.WARSZ.PRASKAi na polecenie Jahwe znów je rozbijali. Pozostawali na jednym miejscu tak długo, jak długo obłok unosił się nad przybytkiem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Israela wyruszali według rozkazu WIEKUISTEGO oraz stawali obozem także według rozkazu WIEKUISTEGO. Stawali oni obozem przez cały czas pozostawania obłoku nad Przybytkiem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWyruszali oni zatem na polecenie PANA i na polecenie PANA stawali obozem. I nie zwijali obozu przez cały czas, dopóki obłok pozostawał nad przybytkiem.