« Mar 8:17 Ewangelia Marka 8:18 Mar 8:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oczy mając nie widzicie, a uszy mając nie słyszycie, ani pamiętacie.
2.WUJEK.1923Oczy mając nie widzicie, i uszy mając nie słyszycie, ani pamiętacie?
3.RAKOW.NTOczy mając nie patrzycie; i uszy mając nie słyszycie? i nie pamiętacie?
4.GDAŃSKA.1881Oczy mając nie widzicie, i uszy mając nie słyszycie, i nie pamiętacie?
5.GDAŃSKA.2017Macie oczy, a nie widzicie, i macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie?
6.SZCZEPAŃSKI»Mając oczy nie widzicie, a mając uszy nie słyszycie?« A czyż nie pamiętacie?
7.GRZYM1936Oczy macie, a nie widzicie? Uszy macie, a nie słyszycie? Zapomnieliście
8.DĄBR.WUL.1973Oczy mając nie widzicie i uszy mając nie słyszycie? Ani też pamiętacie,
9.DĄBR.GR.1961Oczy mając, nie widzicie i mając uszy, nie słyszycie? Ani też pamiętacie,
10.TYSIĄCL.WYD5Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie,
11.BRYTYJKAMacie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie?
12.POZNAŃSKAMacie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. A nie pamiętacie,
13.WARSZ.PRASKA(8:18) Mając oczy nie widzicie i mając uszy nie słyszycie! (8:19a) Czyż nie pamiętacie,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mając oczy nie widzicie i mając uszy nie słyszycie? Także nie przypominacie sobie,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMacie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie?
16.TOR.NOWE.PRZ.Mając oczy, nie widzicie; i mając uszy, nie słuchacie; i nie pamiętacie?