« Sęd 2:4 Księga Sędziów 2:5 Sęd 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nazwano imię miejscu onemu: Miejsce płaczących, albo łez: i ofiarowali tam ofiary Panu.
2.GDAŃSKA.1881I nazwali imię miejsca onego Bochym, a tamże ofiarowali Panu.
3.GDAŃSKA.2017Nadali temu miejscu nazwę Bokim i tam złożyli PANU ofiarę.
4.CYLKOWPrzeto nazwano imię miejscowości tej Bochim; i złożyli tam ofiary Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKII dali temu miejscu nazwę Bokhim i złożyli tam Bogu ofiary krwawe.
6.TYSIĄCL.WYD5Miejscu temu nadano nazwę Bokim i złożono ofiarę Panu.
7.BRYTYJKAI nadali tej miejscowości nazwę Bochim, i złożyli tam Panu ofiarę.
8.POZNAŃSKADlatego to miejscu temu nadano nazwę Bokim. Następnie złożyli tam ofiarę krwawą dla Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAMiejscowości tej nadano nazwę Bokim [to znaczy: miejsce płaczu], a na cześć Jahwe złożono ofiary.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego imię tej miejscowości nazwano Bochim; i złożyli tam ofiary WIEKUISTEMU.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego nadano temu miejscu nazwę Bokim. Tam złożyli też PANU ofiarę.