« Mat 24:32 Ewangelia Mateusza 24:33 Mat 24:34 » 

1.WUJEK.1923Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, iż blizko jest we drzwiach.
2.RAKOW.NTTak i wy gdy ujźrzycie wszytkie te rzeczy, wiedzcie, iż blisko jest u drzwi.
3.GDAŃSKA.1881Także i wy, gdy ujrzycie to wszystko, poznawajcie, iż blisko jest, a we drzwiach.
4.GDAŃSKA.2017Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
5.SOŁOWEYCZYK.MATTakże i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedźcie, iż blisko jest we drzwiach.
6.SZCZEPAŃSKIPodobnież i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest już blizko: we drzwiach.
7.GRZYM1936Podobnie gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że już idzie.
8.TYSIĄCL.WYD5Tak samo i wy, gdy ujrzycie [to]wszystko, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
9.BRYTYJKATak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.
10.POZNAŃSKATak i wy, kiedy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko już w drzwiach.
11.WARSZ.PRASKAPodobnie też gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że On już blisko jest, we drzwiach.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także i wy, kiedy to wszystko zobaczycie, wiedzcie, że jest blisko, tuż u drzwi.