« 2Krl 17:19 2 Księga Królewska 17:20 2Krl 17:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi zarzucił Pan wszelkie plemię israhelskie a zdręczył je i dał w rękę je draczom, aż je i zarzucił od oblicza swego.
2.WUJEK.1923I odrzucił Pan wszystko nasienie Izraelowe i utrapił je i podał je w ręce łupieżców, aż je odrzucił od oblicza swego:
3.GDAŃSKA.1881Przetoż odrzucił Pan wszystko nasienie Izraelskie, i utrapił je, a podał je w rękę łupieżcom, aż je odrzucił od oblicza swego.
4.GDAŃSKA.2017PAN więc odrzucił całe potomstwo Izraela, trapił ich i wydał w ręce grabieżców, aż wreszcie odrzucił ich sprzed swego oblicza.
5.CYLKOWPrzeto porzucił Wiekuisty cały ród Izraelitów i upokorzył ich, i wydał ich w moc grabieżców, aż ich odtrącił z przed oblicza Swojego.
6.KRUSZYŃSKIJahwe tedy odrzucił całe plemię Izraela; pognębił ich, wydał ich w ręce drapieżców, aż ich odrzucił od swego oblicza.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan odrzucił całe potomstwo Izraela, poniżył je i wydał je w moc łupieżców, aż wreszcie odrzucił je sprzed swego oblicza.
8.BRYTYJKAToteż Pan wzgardził całym rodem Izraela i upokorzył ich, i wydał ich w moc grabieżców, odrzuciwszy ich całkiem od siebie.
9.POZNAŃSKA[Toteż] Jahwe odrzucił cały ród Izraela, upokorzył go i wydał go w ręce grabieżców, aż wreszcie usunął go sprzed swego oblicza.
10.WARSZ.PRASKAOdtrącił więc Jahwe od siebie cały dom Izraela, zesłał na niego ucisk, wydał go w ręce ciemiężycieli, tak że znikł on na zawsze sprzed jego oblicza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego WIEKUISTY porzucił cały ród Israelitów, upokorzył ich i wydał w moc grabieżców, aż ich odtrącił sprzed Swojego oblicza.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN wzgardził zatem całym potomstwem Izraela i upokorzył ich. Wydał ich w rękę grabieżców, aż w końcu ich od siebie odrzucił.