« Sęd 17:2 Księga Sędziów 17:3 Sęd 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wrócił je tedy matce swéj, która mu była rzekła: Poświęciłam i ślubiłam to śrebro Panu, aby z ręki méj przyjął syn mój i uczynił rycinę i licinę: a teraz oddawam je tobie.
2.GDAŃSKA.1881A tak wrócił tysiąc i sto srebrników matce swojej; i rzekła matka jego: Zaiste poświęciłam to srebro Panu z ręki mojej dla ciebie, synu mój, aby uczyniono z niego ryty i lany obraz, przetoż teraz oddawam ci je.
3.GDAŃSKA.2017I zwrócił swej matce owe tysiąc sto srebrników, po czym matka powiedziała: Poświęciłam to srebro PANU ze swojej ręki dla ciebie, mój synu, aby uczyniono z niego posąg ryty oraz posąg odlany, dlatego teraz oddaję ci je.
4.CYLKOWA gdy wrócił one tysiąc i sto srebrników matce swojej, rzekła matka jego: Poświęciłam z ręki mojej pieniądze te Wiekuistemu dla syna mego, aby sporządzono z tego obraz rzeźbiony i lity, a teraz zwracam ci je.
5.KRUSZYŃSKII zwrócił tysiąc sto srebrników swojej matce, i rzekła matka jego: "Poświęciłam te pieniądze z ręki mojej Bogu dla syna mego, aby uczyniono obraz rzeźbiony i lity; a teraz zwracam je tobie".
6.TYSIĄCL.WYD5Zwrócił więc swej matce tysiąc sto [syklów] srebra, na co rzekła matka: Zaprawdę, srebro to poświęciłam Panu; z ręki mojej jest ono przeznaczone dla mego syna, aby z niego uczyniono posążek rzeźbiony i ulany z metalu. Oto teraz ci je oddaję.
7.BRYTYJKAI zwrócił swojej matce owe tysiąc sto srebrników. Wtedy rzekła jego matka: Poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lany.
8.POZNAŃSKANa to zwrócił on owe tysiąc sto syklów srebra swej matce. Po czym matka jego rzekła: - Własnoręcznie przeznaczam uroczyście to srebro na uczczenie Jahwe za mego syna, by za nie wykonano ulany posąg [bóstwa]. Toteż teraz daję je tobie.
9.WARSZ.PRASKAOddał tedy swojej matce tysiąc sto sykli srebra, a matka powiedziała: Własnymi rękami składałam Bogu za mojego syna to srebro, aby zrobiono z niego podobiznę rzeźbioną i ulaną. Oddaję ci je.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy oddał swojej matce owe tysiąc sto srebrników, jego matka powiedziała: Z mojej ręki poświęciłam te pieniądze WIEKUISTEMU dla mojego syna, aby sporządzono z nich rzeźbiony i lity obraz, więc teraz ci je zwracam.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSyn zwrócił matce tysiąc sto sykli srebra, a matka oświadczyła: Ze względu na mego syna postanowiłam poświęcić to srebro całkowicie PANU. Każę odlać z niego bożka. Powierzam je teraz tobie.