« 1Moj 33:1 1 Księga Mojżeszowa 33:2 1Moj 33:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭
2.WUJEK.1923I postawił obie służebnice i dzieci ich na przodku: a Lią i syny jéj na wtórem miejscu: Rachelę zaś i Józepha na ostatku.
3.GDAŃSKA.1881I postawił służebnice, i dzieci ich, na przodku, a Liję, i syny jej, za nimi, Rachelę zaś z Józefem na ostatku.
4.GDAŃSKA.2017I postawił na przodzie służące i ich dzieci, za nimi Leę i jej dzieci, a na końcu Rachelę z Józefem.
5.NEUFELD.1863I umieścił służebnice i dzieci ich na przodzie, a Leah i dzieci jéj w tyle, a Rachel i Josefa na samym ostatku.
6.CYLKOWI umieścił służebnice i dzieci ich na przedzie, a Leę i dzieci jej w tyle; Rachelę zaś i Josefa na ostatku.
7.KRUSZYŃSKIpostawił na czele służebnice z ich dziećmi, potem Liję z jej dziećmi, za niemi Rachelę z Józefem.
8.MIESESi ustawił na przedzie służebnice z dziećmi ich, za niemi Leę z dziećmi jej, a w tyle za niemi Rachelę z Józefem.
9.SPITZER.1937I umieścił służebnice i dzieci ich na przedzie, a Leę i dzieci jej za nimi, zaś Rachelę i Józefa na ostatku.
10.TYSIĄCL.WYD5umieścił niewolnice z ich dziećmi na przedzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa.
11.BRYTYJKANa przedzie ustawił służące wraz z ich dziećmi, Leę z jej dziećmi za nimi, Rachelę zaś z Józefem na końcu.
12.POZNAŃSKATe służebnice i ich dzieci postawił na przedzie, za nimi Leę i jej dzieci, a za nimi Rachelę i Józefa.
13.WARSZ.PRASKANiewolnicom z dziećmi kazał iść na samym przodzie, potem szła Lea ze swymi dziećmi, a na samym końcu Rachel i Józef.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Służebnice i ich dzieci umieścił na przedzie, Leę i jej dzieci za nimi, zaś Rachelę i Josefa na końcu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłużące i ich dzieci ustawił na przedzie, Leę i jej dzieci za nimi, a Rachela z Józefem na końcu.