« Jan 13:18 Ewangelia Jana 13:19 Jan 13:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Za czasu mówię wam pierwej niż się stanie, abyście gdy się stanie uwierzyli że ja jestem.
2.WUJEK.1923Teraz wam powiadam, przed tem niż się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli, iżem Ja jest.
3.RAKOW.NTOdtąd powiedam wam przedtym niż się sstanie, abyście, gdy się sstanie, wierzyli, iżem ja jest.
4.GDAŃSKA.1881Teraz wam powiadam, przedtem niż się to stanie, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, żem ja jest.
5.GDAŃSKA.2017Teraz wam mówię, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem.
6.SZCZEPAŃSKIMówię wam już teraz, zanim to nastąpi, abyście - gdy się stanie - uwierzyli, że to Ja jestem.
7.MARIAWICITeraz wam to powiadam, przedtem nim się stanie, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że to Ja jestem.
8.GRZYM1936Już teraz, zanim się to stanie, wam mówię, abyście, kiedy się to stanie, wierzyli we mnie.
9.DĄBR.WUL.1973Już teraz mówię wam, zanim to się stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, żem ja jest.
10.DĄBR.GR.1961Już teraz mówię wam, zanim to się stanie, abyście gdy się stanie, uwierzyli, żem ja jest.
11.TYSIĄCL.WYD5Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM.
12.BRYTYJKAJuż teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
13.POZNAŃSKAMówię wam o tym teraz, zanim to nastąpi, abyście gdy to nastąpi, uwierzyli, że JA JESTEM.
14.WARSZ.PRASKAMówię wam to już teraz, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od teraz wam mówię, zanim to się stanie; abyście uwierzyli kiedy to się stanie, że Ja jestem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście, gdy będzie po wszystkim, uwierzyli, że to Ja jestem.
17.TOR.PRZ.„Mówię to wam już teraz, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem.”