« DzA 5:22 Dzieje Apostolskie 5:23 DzA 5:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że ciemnicę jednak naleźliśmy zamnioną ze wszelaką pilnością, i stróże przed (nią) stojące przede drzwiami, lecz otworzywszy, nikogośmy wnątrz nie znaleźli.
2.WUJEK.1923Mówiąc: Ciemnicęśmy naleźli zamknioną ze wszystką pilnością i stróże stojące przede drzwiami; lecz otworzywszy, żadnegośmy w niej niéj nie naleźli.
3.RAKOW.NTMówiąc: Iżeśmyć ciemnicę znaleźli zamknioną ze wszytkim obwarowaniem, i stróże z dworu stojące przede drzwiami; lecz otworzywszy, wewnątrz żadnegośmy nie naleźli.
4.GDAŃSKA.1881Więzienieć wprawdzie znaleźliśmy zamknione ze wszelką pilnością i stróże na dworze przede drzwiami stojące, lecz otworzywszy, żadnegośmy w niem nie znaleźli.
5.GDAŃSKA.2017Wprawdzie zastaliśmy więzienie starannie zamknięte, a strażników stojących na zewnątrz, przed drzwiami, po otwarciu jednak nie znaleźliśmy w nim nikogo.
6.JACZEWSKIi rzekli: "Więzienie znaleźliśmy zamknięte, i straże czuwały, ale więźniów nie znaleźliśmy".
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: Znaleźliśmy wprawdzie więzienie z całą starannością zamknięte, i straż stojącą przy bramie, ale gdyśmy otworzyli, nikogośmy wewnątrz nie znaleźli.
8.MARIAWICICiemnicę znaleźliśmy zamknioną ze wszelką pilnością i straż stojącą przede drzwiami, ale otworzywszy, nikogośmy w niej nie znaleźli.
9.DĄBR.WUL.1973mówiąc: Więzienie znaleźliśmy wprawdzie zamknięte z całą starannością i strażników stojących przed drzwiami, po otwarciu jednak wewnątrz nie znaleźliśmy nikogo.
10.DĄBR.GR.1961Więzienie znaleźliśmy wprawdzie zamknięte z całą starannością i strażników stojących przy drzwiach, po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo.
11.TYSIĄCL.WYD5Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo.
12.BRYTYJKAMówiąc: Więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo.
13.POZNAŃSKAWięzienie zastaliśmy zamknięte i dobrze zabezpieczone, straże stały przed bramami, a gdyśmy je otworzyli, nie znaleźliśmy nikogo.
14.WARSZ.PRASKAZastaliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników czuwających u wejścia. Kiedyśmy jednak weszli do wnętrza, nie znaleźliśmy tam już nikogo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rzeczywiście, z całą pewności znaleźliśmy zamknięte więzienie i na zewnątrz, stojących z przodu drzwi strażników; ale kiedy otworzyli do wewnątrz nikogo nie znaleźliśmy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWięzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością. Strażnicy stali przy bramach. Ale po otwarciu nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy.
17.TOR.PRZ.Więzienie wprawdzie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością i strażników na zewnątrz stojących przed bramą, lecz gdy je otworzyliśmy, nikogo wewnątrz nie znaleźliśmy.