« Jer 20:2 Księga Jeremiasza 20:3 Jer 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się rozedniało nazajutrz, wywiódł Phassur Jeremiasza z kłody, i rzekł do niego Jeremiasz: Nie Phassurem nazwał Pan imię twoje, ale strachem zewsząd.
2.GDAŃSKA.1881A nazajutrz, gdy wywiódł Fassur Jeremijasza z więzienia, rzekł do niego Jeremijasz: Nie nazwał cię Pan Fassurem, ale Magor Missabib.
3.GDAŃSKA.2017A nazajutrz, gdy Paszchur uwolnił Jeremiasza z dybów, Jeremiasz powiedział do niego: PAN nie nazwał cię Paszchur, lecz Magormissabib.
4.CYLKOWI stało się nazajutrz, gdy wypuścił Paszchur Jeremjasza z bloku, że rzekł Jeremjasz do niego: Nie "Paszchur" nazwał Wiekuisty imię twoje, lecz "Magor misabib" postrach dokoła!
5.KRUSZYŃSKIDnia następnego Paszhur uwolnił z więzienia Jeremjasza i rzekł do niego Jeremjasz: "Nie Paszhur nazwał Bóg imię twoje, lecz Magor-Missabib".
6.TYSIĄCL.WYD1Następnego rana, gdy Paszchur wypuścił Jeremiasza z kłody, rzekł do niego Jeremiasz: «Nie Paszchurem nazywa cię Jahwe, lecz "Zgroza wokoło".
7.TYSIĄCL.WYD5Następnego zaś dnia uwolnił Paszchur Jeremiasza z kłody. Wtedy rzekł Jeremiasz do niego: Już Pan nie nazywa cię Paszchur, lecz Magor <Missabib>.
8.BRYTYJKAA gdy nazajutrz Paszchur uwolnił Jeremiasza z dybów, rzekł do niego Jeremiasz: Nie dał ci Pan imienia „Paszchur”, lecz „Groza Dokoła”!
9.POZNAŃSKAKiedy nazajutrz Paszchur wyprowadził Jeremiasza z lochu, rzekł do niego Jeremiasz: - Jahwe nie nazywa cię [już] imieniem Paszchur, ale Magor Missabib [Groza Dookoła].
10.WARSZ.PRASKANastępnego dnia kazał Paszchur wyprowadzić Jeremiasza z więzienia. Wtedy Jeremiasz mu powiedział: Nie będzie cię już Pan nazywał imieniem Paszchur, lecz: Ten co sieje grozę dokoła.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nazajutrz, gdy Paszchur wypuścił z bloku Jeremjasza, stało się, że Jeremjasz do niego powiedział: WIEKUISTY nazwał twoje imię nie „Paszchur” lecz „Magor misabib” – „Strach dokoła”!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy nazajutrz Paszchur uwolnił Jeremiasza z dybów, Jeremiasz powiedział do niego: PAN zmienia Ci imię. Zamiast Szczęście, będziesz nazywał się Groza - i to dla wszystkich wokoło!