« 1Moj 30:16 1 Księga Mojżeszowa 30:17 1Moj 30:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wysłuchał Bóg prośby jéj: i poczęła i porodziła syna piątego,
2.GDAŃSKA.1881Tedy wysłuchał Bóg Liję; i poczęła, i porodziła Jakóbowi syna piątego.
3.GDAŃSKA.2017A Bóg wysłuchał Leę i poczęła, i urodziła Jakubowi piątego syna.
4.NEUFELD.1863I usłuchał Bóg Leah, i poczęła i porodziła Jakobowi piątego syna.
5.CYLKOWI wysłuchał Bóg Leę, i poczęła, i urodziła Jakóbowi syna piątego.
6.KRUSZYŃSKIBóg wysłuchał Liji: poczęła i porodziła Jakóbowi piątego syna.
7.MIESESBóg wysłuchał Lei: ona poczęła, urodziła Jakóbowi syna piątego
8.SPITZER.1937I wysłuchał Bóg Leę i poczęła i narodziła Jakóbowi syna piątego.
9.TYSIĄCL.WYD5Bóg zaś spełnił pragnienie Lei: poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna.
10.BRYTYJKAI wysłuchał Bóg Lei, i poczęła, i urodziła Jakubowi piątego syna.
11.POZNAŃSKAA Bóg wysłuchał Leę: poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna.
12.WARSZ.PRASKAI uczynił Bóg zadość pragnieniom Lei: stała się brzemienna i urodziła Jakubowi piątego syna.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Bóg wysłuchał Leę i poczęła, i urodziła Jakóbowi piątego syna.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg wysłuchał Lei. Zaszła w ciążę i urodziła Jakubowi piątego syna.