« 1Moj 30:27 1 Księga Mojżeszowa 30:28 1Moj 30:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Postanów zapłatę twoję, którąć dać mam.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Mianuj mi zapłatę twoję, a dam ci ją.
3.GDAŃSKA.2017Mówił dalej: Wyznacz swoją zapłatę, a dam ci ją.
4.NEUFELD.1863I rzekł: wyznacz mi wynagrodzenie swoje i dam ci.
5.CYLKOWI rzekł: "Oznacz mi wynagrodzenie twoje, a dam ci."
6.KRUSZYŃSKIDalej rzekł: "Ustal zapłatę swoją w stosunku do mnie, a dam ci".
7.MIESESi rzekł: „Oznacz wynagrodzenie swoje należne u mnie, a ja będę dawał”.
8.SPITZER.1937I rzekł: – Oznacz nagrodzenie twoje u mnie a dam tobie.
9.TYSIĄCL.WYD5Po czym dodał: Ustal mi twoją zapłatę, a ja ci ją dam.
10.BRYTYJKAPotem rzekł: Podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją.
11.POZNAŃSKAI dodał: - Wyznacz mi zapłatę, jakiej żądasz, a będę ci ją dawał.
12.WARSZ.PRASKAI dodał: Sam wyznacz sobie zapłatę, a ja ci ją dam.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także powiedział: Wyznacz mi twoje wynagrodzenie, a ci je dam.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITUstal zapłatę - zaproponował - a ja ci ją uiszczę.