« DzA 13:37 Dzieje Apostolskie 13:38 DzA 13:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:38a) Wiadomo przeto niech będzie wam mężowie bracia, iż przez tego to wam odpuszczenie grzechów opowieda się,
2.WUJEK.1923Niech wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia! iż przez tego opowiada się wam odpuszczenie grzechów od wszystkiego, w czemeście nie mogli być przez zakon Mojżeszów usprawiedliwieni.
3.RAKOW.NTWiadomo tedy niech będzie wam, mężowie bracia, iż się przez tego wam odpuszczenie grzechów opowieda.
4.GDAŃSKA.1881Niechże wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia, iż się wam przez tego opowiada odpuszczenie grzechów:
5.GDAŃSKA.2017Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów;
6.JACZEWSKIOznajmiam tedy wam, bracia, że przez tego Jezusa możecie otrzymać odpuszczenie grzechów i to takich grzechów, od których zakon Mojżeszów oczyścić was nie mógł.
7.SZCZEPAŃSKIA przeto niechże wam, Mężowie-Bracia, wiadomo będzie, że przez Niego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów;
8.DĄBR.WUL.1973Niechże wam tedy będzie wiadome, mężowie bracia, że przez niego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów we wszystkim, z czego nie mogliście być usprawiedliwieni przez Zakon Mojżeszowy.
9.DĄBR.GR.1961Niechże wam więc będzie wiadome, bracia, że przez niego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów i w tym wszystkim, z czego nie mogliście być usprawiedliwieni w Prawie Mojżesza.
10.TYSIĄCL.WYD5Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez Niego:
11.BRYTYJKANiechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów
12.POZNAŃSKABracia, bądźcie więc przekonani, że to przez Niego głosi się wam odpuszczenie tych wszystkich grzechów, których nie mogło usprawiedliwić Prawo Mojżeszowe,
13.WARSZ.PRASKAWiedzcie tedy, bracia, że zwiastuję wam odpuszczenie grzechów przez Niego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech wam więc będzie wiadome, mężowie, bracia, że dzięki niemu jest wam zwiastowane darowanie grzechów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech wam zatem będzie wiadomo, drodzy bracia, że właśnie przez Tego zwiastowane jest wam przebaczenie grzechów -
16.TOR.NOWE.PRZ.Niech więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez Niego jest wam głoszone odpuszczenie grzechów,