« Eze 23:43 Księga Ezechiela 23:44 Eze 23:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I weszli do niéj jako do niewiasty nierządnéj: tak wchodzili do Oolli i do Ooliby, niewiast niecnotliwych.
2.GDAŃSKA.1881I że każdy z nich wchodzi do niej, jako wchodzą do niewiasty wszetecznej: przecie jednak wchodzili do Aholi i do Aholiby, niewiast niecnotliwych.
3.GDAŃSKA.2017I obcowali z nią, jak się obcuje z nierządnicą. Tak właśnie obcowali z Oholą i Oholibą, kobietami rozwiązłymi.
4.CYLKOWI wchodzili do niej jak się wchodzi do nierządnicy; tak wchodzili do Oholi i Oholiby, kobiet wszetecznych.
5.TYSIĄCL.WYD5i przychodzą do niej, tak jak się przychodzi do nierządnicy. Oto tak przychodzono do Oholi i Oholiby, kobiet rozpustnych.
6.BRYTYJKAObcowali z nią, jak obcuje się z nierządnicą; tak oni obcowali z Oholą i z Oholibą, aby popełniać niegodziwość.
7.POZNAŃSKAPrzychodzili do niej, jak przychodzi się do nierządnicy. Tak przychodzili do Oholi i do Oholiby, kobiet rozpustnych.
8.WARSZ.PRASKAMężczyźni przychodzili do nich tak jak do najgorszych rozpustnic. Tak właśnie przychodzono do Oholi i Oholiby, dwu bezwstydnych kobiet.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem do niej wchodzili tak, jak się wchodzi do nierządnicy; tak wchodzili do Oholi i Oholiby – kobiet wszetecznych.
10.EIB.BIBLIA.2016Tak! Przychodzili do niej, jak się przychodzi do kobiet nierządnych. Tak właśnie przychodzili do Oholi i do Oholiby, niegodziwych kobiet.