« DzA 21:27 Dzieje Apostolskie 21:28 DzA 21:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Krzycząc, mężowie Izraelscy ratujcie. Ten jest człowiek, który przeciw ludowi, i zakonu, i miejscu temu wszech wszędy uczy. Jeszcze tesz i Greki wprowadził do świątnice, i zgwałcił to święte miejsce.
2.WUJEK.1923Wołając: Mężowie Izraelscy! ratujcie! Ten jest człowiek, który przeciw ludowi i zakonowi i miejscu temu wszędy wszystkich ucząc, nadto i pogany wprowadził do kościoła i zgwałcił to miejsce święte.
3.RAKOW.NTKrzycząc: Mężowie Izraelscy, ratujcie! Tenci to jest on człowiek, który przeciw ludowi, i Zakonowi, i miejscu temu, wszytkich wszędy uczy, a jeszcze i Greki wprowadził do Kościoła, i pospolitym uczynił to święte miejsce.
4.GDAŃSKA.1881Wołając: Mężowie Izraelscy, ratujcie! Tenci to jest człowiek, który przeciwko ludowi i zakonowi, i miejscu temu wszystkich wszędy uczy, nadto i Greki wprowadził do kościoła, i splugawił to miejsce święte.
5.GDAŃSKA.2017Wołając: Mężowie Izraelici, pomóżcie! To jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i prawu, i temu miejscu, a nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i splugawił to święte miejsce.
6.JACZEWSKIpoczęli wołać: "Izraelici, Bywajcie, Gwałtu! Ten człowiek - to wróg ludu naszego! To nieprzyjaciel prawa i tego miejsca! On pogany wprowadza do kościoła! On zgwałcił to miejsce święte!"
7.SZCZEPAŃSKIwołając: Mężowie izraelscy, na pomoc! Oto człowiek, który wszędzie i u wszystkich rozsiewa nauki, przeciwne narodowi i zakonowi i temu miejscu; a nadto i pogan do świątyni wprowadził, i święte to miejsce zbezcześcił!
8.DĄBR.WUL.1973Mężowie izraelscy, na pomoc! Oto człowiek, który przeciw ludowi, Zakonowi i miejscu temu wszędzie wszystkich naucza, a nadto i pogan wprowadził do świątyni i znieważył to miejsce święte.
9.DĄBR.GR.1961Izraelici, na pomoc! Oto człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciw ludowi, Prawu i miejscu temu, a nadto i Greków wprowadził do świątyni i znieważył to święte miejsce. –
10.TYSIĄCL.WYD5z krzykiem: Izraelici! Na pomoc! To jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i Prawu, i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce.
11.BRYTYJKAKrzycząc: Mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi, i temu miejscu, nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce.
12.POZNAŃSKAkrzycząc: "Izraelici, pomóżcie! Jest tu ten człowiek, który naucza wszystkich i wszędzie przeciwko ludowi, Prawu i temu miejscu, a nawet Greków wprowadził do świątyni, bezczeszcząc to święte miejsce".
13.WARSZ.PRASKAkrzycząc: Izraelici, na pomoc! Oto człowiek, który występuje wszędzie przeciw naszemu narodowi, głosząc nauki sprzeczne z Prawem i uwłaczając temu miejscu! Teraz zaś, na domiar złego, wprowadził do świątyni Greków i zbezcześcił to święte miejsce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wołając: Mężowie Israelici, przychodźcie z pomocą! To jest człowiek, który wszystkich wszędzie naucza przeciw ludowi, Prawu oraz temu miejscu. Ale też Greków wprowadził do Świątyni oraz splugawił to święte miejsce.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITIzraelici! - krzyczeli. - Pomóżcie! Ten człowiek wszędzie i wszystkich nastawia przeciwko ludowi, Prawu i temu miejscu! Więcej, wprowadził do świątyni Greków i zbezcześcił to święte miejsce!
16.TOR.NOWE.PRZ.Krzycząc: Mężowie Izraelici, pomóżcie! Oto jest człowiek, który przeciwko ludowi i Prawu, i temu miejscu wszystkich i wszędzie naucza; nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zanieczyścił to święte miejsce.