« DzA 5:12 Dzieje Apostolskie 5:13 DzA 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A z inych żaden nieśmiał się przyłączyć k nim, ale wysławiał je lud.
2.WUJEK.1923A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale je lud ich wysławiał.
3.RAKOW.NTA z innych żaden nie śmiał się przyłączyć do nich; ale wielce ważył je lud.
4.GDAŃSKA.1881A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
5.GDAŃSKA.2017I z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali.
6.JACZEWSKIObcy nie ośmielali się z nimi łączyć, ale lud ich bardzo poważał.
7.SZCZEPAŃSKIZ innych, zaś nikt nie śmiał się z nimi łączyć; ale lud ich wysławiał.
8.MARIAWICIA z innych ludzi nikt nie śmiał się przyłączyć do nich, wszakże lud bardzo ich chwalił.
9.DĄBR.WUL.1973Z innych zaś nikt nie śmiał do nich się przyłączyć, ale lud wielce ich poważał.
10.DĄBR.GR.1961Z innych zaś nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale lud ich uwielbiał.
11.TYSIĄCL.WYD5A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
12.BRYTYJKAZ postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać; ale lud miał ich w wielkim poważaniu.
13.POZNAŃSKANikt z obcych nie miał odwagi przyłączyć się do nich, a lud ich wychwalał.
14.WARSZ.PRASKASpośród obcych zaś nikt nie śmiał dołączyć się do nich, a u ludzi cieszyli się wielkim poważaniem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale z pozostałych nikt się nie odważał z nimi łączyć; lecz lud ich chwalił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączać, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu.
17.TOR.PRZ.A z pozostałych nikt nie śmiał przyłączyć się do nich; ale lud ich wysoko cenił.