« 2Sam 22:36 2 Księga Samuela 22:37 2Sam 22:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozszerzysz kroki moje podemną, i nie osłabieją kostki moje.
2.GDAŃSKA.1881Rozszerzyłeś kroki moje podemną, tak iż się nie zachwiały kostki moje.
3.GDAŃSKA.2017Rozszerzyłeś ścieżkę dla mych kroków, tak że moje stopy się nie zachwiały.
4.CYLKOWRozszerzyłeś kroki moje podemnie, a nie zachwiały się stawy moje.
5.KRUSZYŃSKIRozszerzyłeś kroki moje podemną i, nie zachwiały się stawy moje.
6.TYSIĄCL.WYD5Wydłużasz moje kroki na drodze i stopy moje się nie chwieją.
7.BRYTYJKAPoszerzyłeś miejsce, po którym kroczyć mogę, A stawy moje nie chwieją się.
8.POZNAŃSKARozszerzasz drogę pod moimi krokami, nie chwieją się już me stopy.
9.WARSZ.PRASKATy wydłużasz moje kroki, a moje nogi pewnie stąpają.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozszerzyłeś pode mną moje kroki i me stawy się nie zachwiały.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZrobiłeś dużo miejsca moim krokom, Dlatego nie chwieją się moje stopy.