« Dan 4:36 Księga Daniela 4:37 Dan 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę i wielbię i wysławiam króla niebieskiego; bo wszystkie sprawy jego prawdziwe, a drogi jego sądy: i chodzące w pysze uniżyć może.
2.GDAŃSKA.1881A tak teraz ja Nabuchodonozor chwalę, i wywyższam i wysławiam króla niebieskiego, którego wszystkie sprawy są prawdą, a ścieszki jego sądem, a który chodzących w hardości poniżyć może.
3.GDAŃSKA.2017A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla niebios, którego wszystkie dzieła prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:34) Teraz chwalę ja, Nabuchodonozor, i wywyższam, i wysławiam Króla Niebios, albowiem wszystkie dzieła Jego są prawdą i drogi Jego sprawiedliwością, a tych, którzy postępują pysznie, mocen jest uniżyć».
5.TYSIĄCL.WYD5(4:34) Ja, Nabuchodonozor, wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla nieba. Bo wszystkie Jego dzieła są prawdą, a drogi Jego - sprawiedliwością, tych zaś, co postępują pysznie, może On poniżyć.
6.BRYTYJKA(4:34) Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć.
7.POZNAŃSKA(4:34) Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wynoszę i wysławiam Króla niebios, albowiem wszystkie Jego dzieła są prawdą, Jego drogi są sprawiedliwością, a tych, którzy są pyszni, ma moc upokorzyć.
8.WARSZ.PRASKA(4:34) Teraz więc ja, Nabuchodonozor, chwalę, wysławiam i uwielbiam Króla Niebieskiego. Prawdą są wszystkie Jego dzieła, sprawiedliwe są wszystkie drogi Jego. On też potrafi uniżyć tych, którzy się wywyższają.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz ja, Nabukadnecar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego sprawy są prawdą, a Jego drogi sądem. I może poniżyć tych, co chodzą w pysze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:34) Teraz ja, Nebukadnesar, uwielbiam, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą, Jego ścieżki - sprawiedliwością. A tego, kto postępuje w pysze, potrafi poniżyć.