« 2Moj 8:10 2 Księga Mojżeszowa 8:11 2Moj 8:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa by odeszły żaby od ciebie i od domu twego, i od sług twych ❬...❭, a telko w rzece ostaną”.
2.WUJEK.1923I odejdą żaby od ciebie, i od domu twego, i od sług twoich, i od ludu twego: a tylko w rzece zostaną.
3.GDAŃSKA.1881I odejdą żaby od ciebie, i od domów twoich, i od sług twoich, i od ludu twego, tylko w rzece zostaną.
4.GDAŃSKA.2017Żaby odejdą od ciebie, z twoich domów, od twoich sług i twego ludu, zostaną tylko w rzece.
5.CYLKOW(8:7) I ustąpią żaby od ciebie i z domów twoich i od ludu twojego; tylko w rzece pozostaną."
6.KRUSZYŃSKIŻaby odstąpią od ciebie, od domu twego, od sług twoich i od ludu twego, tylko w rzece pozostaną".
7.MIESESŻaby te ustąpią od ciebie, od domów twoich, od sług twoich i od ludu twego, – tylko w Rzece pozostaną”.
8.TYSIĄCL.WYD5Żaby odejdą od ciebie, od twoich domów, od twoich sług i od ludu twego i pozostaną jedynie w Nilu.
9.BRYTYJKAŻaby oddalą się od ciebie i z pałaców twoich, i od sług twoich, i od ludu twego, a pozostaną tylko w Nilu.
10.POZNAŃSKA(8:7) Żaby odejdą od ciebie i twoich domostw, od twojej służby i twego ludu, a pozostaną tylko w Nilu.
11.WARSZ.PRASKAŻaby opuszczą twoje domy, sługi i cały twój lud. Pozostaną tylko w Nilu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:7) Żaby ustąpią od ciebie, z twoich domów i od twojego ludu, a pozostaną tylko w rzece.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTo dlatego żaby oddalą się od ciebie, od twoich pałaców, od twoich sług i od twojego ludu, a będą tylko w Nilu.